Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000108

Договаряне без обявление: Изготвяне на инвестиционен проект (фаза: работен проект) за обект: Преустройство на обществена сграда в Общински център за работа с деца „Радион Умников” по проект №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333330333234)pageВръзка към АОП0 КБ11.11.2015г. 16:26:14ч.
Свали този файл (CCF19112015_0002.pdf)Решение и Доклад 0 КБ19.11.2015г. 11:13:55ч.
Свали този файл (CCF02122015_0000.pdf)Договор 0 КБ02.12.2015г. 08:48:28ч.
Свали този файл (plashtane 108.xls)plashtane 108.xlsОкончателно плащанe 0 КБ29.12.2015г. 11:16:06ч.
Свали този файл (Aneks.pdf)Aneks.pdfАнекс към договор0 КБ30.12.2015г. 09:04:06ч.
Свали този файл (Prikl. d-or_RU.pdf)Prikl. d-or_RU.pdfИнформация за изпълнен договор 0 КБ30.12.2015г. 11:24:03ч.