Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000228

Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” по две обособени позиции:
обособена позиция №1 „Изработка на печатни информационни материали“
и
обособена позиция №2 „Организиране и провеждане на публични събития“


Подаване на оферти - до 09.12.2016 г., 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie_publ..pdf)Reshenie_publ..pdfРешение за откриване на обществена поръчка4798 КБ18.11.2016г. 13:06:16ч.
Свали този файл (Obv._publ..pdf)Obv._publ..pdfОбявление за откриване на процедурата8903 КБ18.11.2016г. 13:06:44ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430383731)pageВръзка в АОП0 КБ18.11.2016г. 13:07:56ч.
Свали този файл (Публичност - документация.zip)Публичност - документация.zipДокументация1073 КБ18.11.2016г. 13:09:06ч.
Свали този файл (CCF19122016_0004.pdf)Протокол 1 7082 КБ19.12.2016г. 14:15:50ч.
Свали този файл (CCF05012017_0000.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти 600 КБ05.01.2017г. 10:39:36ч.
Свали този файл (CCF13012017.pdf)Протокол № 2 4779 КБ13.01.2017г. 09:48:12ч.
Свали този файл (CCF13012017_0001.pdf)Протокол № 3 325 КБ13.01.2017г. 09:48:22ч.
Свали този файл (CCF13012017_0002.pdf)Решение за избор за изпълнителЗа обособена позиция № 2293 КБ13.01.2017г. 09:48:38ч.
Свали този файл (CCF13012017_0003.pdf)Решение за прекратяванеЗа обособена позиция № 1276 КБ13.01.2017г. 09:48:49ч.
Свали този файл (CCF01022017.pdf)Обявление за възложена поръчка по Об. поз. 1 5601 КБ01.02.2017г. 13:40:10ч.
Свали този файл (CCF16022017.pdf)Обявление за възложена поръчка по Об. поз. 2 5788 КБ16.02.2017г. 09:52:53ч.
Свали този файл (договор.pdf)Договор Обособена позиция 2 4309 КБ16.02.2017г. 09:53:55ч.
Свали този файл (Анекс към договора-публичност.pdf)Анекс на договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 2Анекс на договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 21229 КБ07.01.2019г. 16:14:32ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F20_2014&id=886593&mode=view)Обявление за изменение на договор по обособена позиция № 2Обявление за изменение на договор по обособена позиция № 20 КБ07.01.2019г. 16:17:25ч.