Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000050

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на сметосъбиращи камиони, окомплектовани с надстройка за нуждите на ОП „Благоустрояване” – гр. Габрово”

Получаване на документация - до 11.05.2015 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 11.05.2015 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (KAMIONI_new_fin.zip)Документация 0 КБ01.04.2015г. 14:16:40ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333233313731)Връзка в АОП 0 КБ01.04.2015г. 15:53:33ч.
Свали този файл (pr.1_KAMIONI.pdf)Протокол № 1  0 КБ19.05.2015г. 15:25:56ч.
Свали този файл (pr.2_kamioni.pdf)Протокол № 2  0 КБ18.06.2015г. 15:27:56ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=672391&newver=2)Решение за прекратяване 0 КБ18.06.2015г. 15:28:36ч.
Свали този файл (inf._garancii_Kam..doc)Гаранции за участие 0 КБ02.07.2015г. 15:00:44ч.