Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000470

"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМПЛЕКС ОТ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ОП „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ГАБРОВО““

Краен срок за подаване на офертите: 17:09.2019 г. до 17:00 часа;

Отваряне на офертите на 18.09.2019 г. в 10:00 часа.

Отваряне на ценовите предложения на 10.10.2019 г. в 10:00 часа

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП.

В процедура за възлагане на поръчката, в частта по обособена позиция № 1 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ВАЖНО!!! При офериране, участниците следва да се съобразят с прогнозните стойности по обособена позиция № 1.

Оферта може да се подава само за обособена позиция № 1.

Възложителят ще възложи Обособена позиция № 2 по реда, валиден за индивидуалната й стойност на основание на чл. 21, ал 6 от ЗОП.

Прогнозната стойност на обособената позиция № 2 попада в обхвата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение публичност ЗП.pdf)Решение за откриване 6991 КБ13.08.2019г. 12:01:18ч.
Свали този файл (Обявление публичност.pdf)Обявление  15294 КБ13.08.2019г. 12:06:17ч.
Свали този файл (Публичност отпадъци  ЗППК.zip)Документация 654 КБ13.08.2019г. 12:07:12ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333732323735)Връзка към АОП 0 КБ13.08.2019г. 12:07:41ч.
Свали този файл (разяснение публичност отпадъци ОП2.pdf)Отговор на искане за разяснение 2085 КБ16.08.2019г. 09:43:02ч.
Свали този файл (Протокол 1 публичност ЗП.pdf)Протокол № 1 6593 КБ20.09.2019г. 13:34:17ч.
Свали този файл (Съобщение ценови предложения публичност ЗП.pdf)Съобщение за отваряне на ценовите предложенияЗа обособена позиция № 1944 КБ03.10.2019г. 14:10:15ч.
Свали този файл (Протокол 2 публичност отпадъци.pdf)Протокол № 2 7533 КБ11.10.2019г. 11:36:39ч.
Свали този файл (Протокол 3 публичност отпадъци.pdf)Протокол № 3 2937 КБ11.10.2019г. 11:37:20ч.
Свали този файл (Протокол по чл 181 от ЗОП публичност отпадъци.pdf)Протокол по чл. 181 от ЗОП 8142 КБ11.10.2019г. 11:38:15ч.
Свали този файл (Решение публичност отпадъци ОП 1.pdf)Решение за избор на изпълнителЗа обособена позиция № 11921 КБ11.10.2019г. 11:39:26ч.
Свали този файл (Обявление за възложена общ поръчка публичност ОП 2.pdf)Обявление за възложена поръчкаЗа обособена позиция № 112323 КБ05.11.2019г. 10:54:24ч.
Свали този файл (Договор за публичност отпадъци ОП 1.pdf)Договор за обособена позиция № 1 34662 КБ05.11.2019г. 10:55:23ч.
Свали този файл (Обявл приключен договор публичност ОП 1.pdf)Обявление за приключен договор За обособена позиция № 12705 КБ04.12.2020г. 12:15:43ч.