Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000458

„Доставка на вода и предоставяне на ВиК услуги на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет” - 2019 г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение вода 2019.pdf)Решение за откриване 3322 КБ03.06.2019г. 13:58:29ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639363031)Връзка към АОП 0 КБ03.06.2019г. 13:59:41ч.
Свали този файл (Обявление за възложен поръчка ВИК.pdf)Обявление за възложена поръчка 6250 КБ02.07.2019г. 14:06:35ч.
Свали този файл (Договор ВИК 2019.pdf)Договор ВИК 2019 5061 КБ02.07.2019г. 14:14:51ч.
Свали този файл (Обявл приключен дог вода 2019.pdf)Обявление за приключен договор  3642 КБ20.07.2020г. 16:30:49ч.