Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000027

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Упражняване на строителен надзор на обекти: 1. „Реконструкция на улица „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – Изток“; 2. „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, ж.к. „Дунав“; 3. „Рехабилитация спортно игрище до парк „Маркотея”

Получаване на документация - до 04.03.2015 г., 16:30 ч.

Подаване на оферти - до 04.03.2015 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333231333035)Връзка към АОПРешение и обявление за откриване на обществената поръчка0 КБ03.02.2015г. 16:52:19ч.
Свали този файл (Dokumentacia_SN.zip)ДокументацияДокументация за участие в обществената поръчка0 КБ03.02.2015г. 16:52:56ч.
Свали този файл (Protokol 1_SN.pdf)Протокол № 1Протокол № 1 от работата на комисията0 КБ12.03.2015г. 14:29:18ч.
Свали този файл (CCF25032015.pdf)Съобщение за отваряне на ценови оферти 0 КБ25.03.2015г. 15:43:21ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Протокол № 2Протокол № 2 от работата на комисията0 КБ08.04.2015г. 13:32:28ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Протокол № 3Протокол № 3 от работата на комисията0 КБ08.04.2015г. 13:33:21ч.
Свали този файл (Reshenie.pdf)РешениеРешение за избор на изпълнител0 КБ08.04.2015г. 13:34:31ч.
Свали този файл (inf._garancii.doc)ИнформацияИнформация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие0 КБ30.04.2015г. 14:14:24ч.
Свали този файл (Dogovor_SN_dop. obekti.pdf)ДоговорСключен договор с изпълнител0 КБ07.07.2015г. 09:14:24ч.
Свали този файл (inf._garancii 2.doc)ИнформацияИнформация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие0 КБ07.07.2015г. 09:14:58ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=705807&newver=2)Информация за изпълнен договор 0 КБ06.01.2016г. 15:34:40ч.
Свали този файл (plashtane 27.xls)plashtane 27.xlsПлащане за обекти 1,2,30 КБ12.01.2016г. 10:30:43ч.
Свали този файл (инфо гар. изпълнение.docx)ИнформацияИнформация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранцията за добро изпълнение0 КБ19.01.2016г. 10:19:54ч.