Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000507

„Доставка на 2 (два) броя високопроходими автомобили за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджет на Община Габрово“

ВАЖНО!!! При офериране, участниците следва да се съобразят с максималните стойност.

Срок за подаване на офертите: 05.03.2020 г. до 17:00 часа

Отваряне на офертите на 06.03.2020 г. в 10:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обява автомобили.pdf)Обява 6427 КБ17.02.2020г. 10:11:24ч.
Свали този файл (Автомобили документация.zip)Документация 905 КБ17.02.2020г. 10:12:09ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096399)Връзка към АОП 0 КБ17.02.2020г. 10:20:16ч.
Свали този файл (Разяснение автомобили 21-02-2020.pdf)Отговор на искане за разяснение 1982 КБ21.02.2020г. 11:08:18ч.
Свали този файл (Протокол - za saita.pdf)Протокол 3057 КБ26.03.2020г. 09:45:49ч.
Свали този файл (Съобщение - za saita.pdf)Съобщение за приключване на обществената поръчка 373 КБ26.03.2020г. 09:46:38ч.