Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000424

„Осъществяване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Габрово по четири обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово – Бургас”;
Обособена позиция № 2: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово – Варна“;
Обособена позиция № 3: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово – Варна – Обзор”;
Обособена позиция № 4: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово – Плевен”.

Срок за получаване на оферти: 21.01.2019 г. 17:00 часа.

Срок за получаване на оферти след удължаване: 28.01.2019 г. 17:00 часа.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление - обществен транспорт по четири обособени позиции.pdf)Обява - обществени марширути по четири обособени позиции 4095 КБ14.01.2019г. 15:13:30ч.
Свали този файл (Документация -маршрути.zip)Документация -маршрути.zipДокументация3137 КБ14.01.2019г. 15:34:19ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9084861)Връзка към АОП 0 КБ14.01.2019г. 15:50:18ч.
Свали този файл (Информация за удължаване на срок маршрути.pdf)Информация за удължаване на срока 608 КБ21.01.2019г. 17:26:03ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085030)Връзка към АОП - информация за удължаване на срока 0 КБ21.01.2019г. 17:29:09ч.
Свали този файл (Съобщение за прекратяване на процедура по ОП марширути 2 29-01-2019.pdf)Съобщение за прекратяване 957 КБ29.01.2019г. 16:44:26ч.