Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000094

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор на строително-монтажни работи от обект: “Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства“ за подобекти: 1. „Благоустрояване подобект 4“ и 2. „Благоустрояване подобект 5“.

Получаване на документация - до 27.08.2015 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 27.08.2015 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (SN_Koleloto_ND.zip)Документация 0 КБ30.07.2015г. 11:48:32ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333237323339)Връзка в АОП 0 КБ30.07.2015г. 13:48:01ч.
Свали този файл (CCF31082015_0001.pdf)Протокол № 1 0 КБ31.08.2015г. 11:13:05ч.
Свали този файл (ceni_SN.pdf)Уведомление за отваряне на ценови оферти 0 КБ09.09.2015г. 13:18:55ч.
Свали този файл (pr.2_SN.pdf)Протокол № 2 0 КБ09.09.2015г. 14:12:43ч.
Свали този файл (pr.3.kolelo.pdf)Протокол № 3 0 КБ18.09.2015г. 15:36:37ч.
Свали този файл (re6.SN.kolelo.pdf)Решение за избор на изпълнител 0 КБ18.09.2015г. 15:37:05ч.
Свали този файл (d.kolelo.pdf)Договор 0 КБ09.10.2015г. 09:46:49ч.
Свали този файл (inf._garancii_SN_kolelo.doc)Информация за върнати гаранции за участие 0 КБ15.10.2015г. 09:38:51ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=705809&newver=2)Информация за изпълнен договор 0 КБ06.01.2016г. 15:31:20ч.
Свали този файл (plashtane 94 .xls)plashtane 94 .xlsОкончателно плащанe 0 КБ11.01.2016г. 15:51:22ч.
Свали този файл (инфо гар. изпълнение.docx)ИнформацияИнформация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранцията за добро изпълнение0 КБ19.01.2016г. 10:21:39ч.