Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000239

 

„Доставка на компютърно оборудване“, по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”

 

 

Срок за представяне на оферти: 15.12.2016 г.; 17:00 часа

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Komp.zip)Komp.zipДокументация0 КБ08.12.2016г. 15:37:59ч.
Свали този файл (CCF15122016_0000.pdf)Информация за удължаванеИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП0 КБ15.12.2016г. 17:07:49ч.
Свали този файл (CCF22122016_0002.pdf)Протокол 0 КБ22.12.2016г. 11:22:10ч.
Свали този файл (CCF11012017.pdf)Договор 0 КБ11.01.2017г. 09:47:01ч.
Свали този файл (CCF03022017.pdf)Анекс към Договор 0 КБ03.02.2017г. 11:11:39ч.