Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000489

„Доставка на природен газ за обект: „Зала за хандбал и тежка атлетика в СК „Христо Ботев”, гр. Габрово."

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение природна газ хандбал и ТА.pdf)Решение за откриване 5127 КБ20.09.2019г. 12:52:43ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333733373336)Връзка към АОП 0 КБ20.09.2019г. 12:53:38ч.
Свали този файл (Обявление възложена природна газ.pdf)Обявление за възложена поръчка 11092 КБ24.10.2019г. 15:11:36ч.
Свали този файл (Договор природна газ Зала за хандбал.pdf)Договор 9437 КБ24.10.2019г. 15:12:22ч.
Свали този файл (Обявление за приключен договор ПГ ЗХТА Христо Ботев.pdf)Обявление за приключен договор  2572 КБ31.05.2021г. 13:05:46ч.