Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000348

Изпълнение на дейности за информация и публичност и провеждане на мероприятия по проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ по три обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Изработка на печатни информационни материали“
Обособена позиция №2 „Изпълнение на дейности за информация и публичност“
Обособена позиция №3 „Организиране на събития“

Подаване на оферти до 24.01.2018г. - 17:00 часа

Отваряне на оферти на 25.01.2018 г. - 11:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (решение за откриване на процедура.pdf)решение за откриване 2644 КБ03.01.2018г. 11:52:21ч.
Свали този файл (обявление.pdf)обявление за възложена поръчка 5449 КБ03.01.2018г. 11:52:52ч.
Достъп по връзката (Връзка към АОП)Връзка към АОП 0 КБ03.01.2018г. 11:55:27ч.
Свали този файл (Publichnost_prozedura.zip)документация 1485 КБ03.01.2018г. 11:56:02ч.