Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000348

Изпълнение на дейности за информация и публичност и провеждане на мероприятия по проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ по три обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Изработка на печатни информационни материали“
Обособена позиция №2 „Изпълнение на дейности за информация и публичност“
Обособена позиция №3 „Организиране на събития“

Подаване на оферти до 24.01.2018г. - 17:00 часа

Отваряне на оферти на 25.01.2018 г. - 11:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (решение за откриване на процедура.pdf)решение за откриване 2644 КБ03.01.2018г. 11:52:21ч.
Свали този файл (обявление.pdf)обявление за възложена поръчка 5449 КБ03.01.2018г. 11:52:52ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333533303831)Връзка към АОП 0 КБ03.01.2018г. 11:55:27ч.
Свали този файл (Publichnost_prozedura.zip)документация 1485 КБ03.01.2018г. 11:56:02ч.
Свали този файл (протокол 1.pdf)протокол 1 5397 КБ30.01.2018г. 15:38:28ч.
Свали този файл (съобщение за цени.pdf)съобщение за отваряне на ценови оферти 357 КБ15.02.2018г. 10:55:21ч.
Свали този файл (протокол 2.pdf)протокол 2 5134 КБ07.03.2018г. 09:26:07ч.
Свали този файл (протокол 3.pdf)протокол 3 2990 КБ07.03.2018г. 09:26:27ч.
Свали този файл (решение.pdf)решение за избор на изпълнител 1766 КБ07.03.2018г. 09:26:46ч.
Свали този файл (обявление за възложена поръчка.pdf)обявление за възложена поръчка 5048 КБ03.04.2018г. 11:48:55ч.
Свали този файл (договор поз.1.pdf)договор поз.1  19187 КБ03.04.2018г. 11:50:24ч.
Свали този файл (договор поз.2.pdf)договор поз.2 20004 КБ03.04.2018г. 11:51:32ч.
Свали този файл (договор поз.3.pdf)договор поз.3 49161 КБ03.04.2018г. 11:54:00ч.