Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000095

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: Разработване на инвестиционни проекти (фаза: работни проекти), идентифицирани в прединвестиционното проучване на градския транспорт на гр.Габрово по пет обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““,
Обособена позиция №2 „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези и реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад“,
Обособена позиция №3 „Подобряване на организация на движението на най-натоварените кръстовища в гр. Габрово“,
Обособена позиция №4 „Изготвяне на инвестиционeн проект за изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на градския транспорт в гр.Габрово“,
Обособена позиция №5 „Проектиране на зона за почасово платено паркиране в гр. Габрово“


Получаване на документация - до 09.09.2015 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 09.09.2015 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (transport.zip)Документация 0 КБ12.08.2015г. 14:16:00ч.
Свали този файл (CIFROVI_MODELI_PROEKTI.zip)Изходна информация 0 КБ12.08.2015г. 14:22:35ч.
Свали този файл (Svetofari.zip)Изходна информация 0 КБ12.08.2015г. 14:25:43ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333237363431)Връзка към АОП 0 КБ12.08.2015г. 14:26:12ч.
Свали този файл (CCF24082015_0003.pdf)CCF24082015_0003.pdfРешение за промяна0 КБ24.08.2015г. 15:18:05ч.
Свали този файл (CCF08092015_0005.pdf)Разяснения 0 КБ08.09.2015г. 14:41:50ч.
Свали този файл (CCF28092015_0000.pdf)Протокол 1 0 КБ28.09.2015г. 11:48:13ч.
Свали този файл (CCF07102015.pdf)CCF07102015.pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти0 КБ07.10.2015г. 14:45:26ч.
Свали този файл (CCF13102015_0000.pdf)Проткол 2 0 КБ13.10.2015г. 09:05:10ч.
Свали този файл (CCF13102015_0001.pdf)Проткол 3 0 КБ13.10.2015г. 09:05:33ч.
Свали този файл (CCF13102015_0002.pdf)Решение 0 КБ13.10.2015г. 09:05:57ч.
Свали този файл (inf._garancii-M.doc)Освобождаване гаранции 0 КБ03.11.2015г. 15:34:25ч.
Свали този файл (Dogovor_ob.poz.1.pdf)Dogovor_ob.poz.1.pdfДоговор по обособена позиция №10 КБ16.11.2015г. 10:53:58ч.
Свали този файл (inf._garancii - 2.doc)Информация гаранции 0 КБ19.11.2015г. 14:37:05ч.
Свали този файл (CCF24112015_0000.pdf)Договор по обособена позиция № 2 0 КБ24.11.2015г. 10:36:52ч.
Свали този файл (CCF24112015_0001.pdf)Договор по обособена позиция № 3 0 КБ24.11.2015г. 10:40:48ч.
Свали този файл (CCF24112015_0002.pdf)Договор по обособена позиция № 4 0 КБ24.11.2015г. 10:44:09ч.
Свали този файл (CCF24112015_0003.pdf)Договор по обособена позиция № 5 0 КБ24.11.2015г. 10:47:47ч.
Свали този файл (inf._garancii - Copy - Copy.doc)Информация гаранции 0 КБ24.11.2015г. 14:17:54ч.
Свали този файл (plashtane m.12.xls)plashtane m.12.xlsплащане по договор обособена позиция 10 КБ08.12.2015г. 10:00:53ч.
Свали този файл (plashtane okonchatelno.xls)plashtane okonchatelno.xlsОкончателно плащанe по договор обособена позиция 10 КБ29.12.2015г. 10:53:19ч.
Свали този файл (plashtane okonchatelno 2.xls)plashtane okonchatelno 2.xlsОкончателно плащане по договор обособена позиция 20 КБ29.12.2015г. 11:03:43ч.
Свали този файл (inf._garancii - 3.doc)inf._garancii - 3.docГаранции за изпълнение0 КБ30.12.2015г. 09:01:22ч.
Свали този файл (Aneks_ob.poz.2.pdf)Aneks_ob.poz.2.pdfАнекс към договор по об. поз. №2 0 КБ30.12.2015г. 09:06:02ч.
Свали този файл (ob.poz.1.pdf)ob.poz.1.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №10 КБ30.12.2015г. 11:33:12ч.
Свали този файл (ob.poz.2.pdf)ob.poz.2.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №20 КБ30.12.2015г. 11:33:38ч.
Свали този файл (ob.poz.3.pdf)ob.poz.3.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №30 КБ30.12.2015г. 11:34:01ч.
Свали този файл (ob.poz.4.pdf)ob.poz.4.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №40 КБ30.12.2015г. 11:34:23ч.
Свали този файл (ob.poz.5.pdf)ob.poz.5.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №50 КБ30.12.2015г. 11:34:43ч.
Свали този файл (plashtane okonchatelno 3.xls)plashtane okonchatelno 3.xlsОкончателно плащанe по договор обособена позиция 30 КБ05.01.2016г. 16:40:43ч.
Свали този файл (plashtane 4 m.12.xls)plashtane 4 m.12.xlsплащане по договор обособена позиция 40 КБ05.01.2016г. 16:51:35ч.
Свали този файл (plashtane okonchatelno 4.xls)plashtane okonchatelno 4.xlsОкончателно плащанe по договор обособена позиция 40 КБ05.01.2016г. 16:54:08ч.
Свали този файл (plashtane 5 m.12.xls)plashtane 5 m.12.xlsплащане по договор обособена позиция 50 КБ05.01.2016г. 17:06:24ч.
Свали този файл (plashtane okonchatelno 5.xls)plashtane okonchatelno 5.xlsОкончателно плащанe по договор обособена позиция 50 КБ05.01.2016г. 17:10:33ч.
Свали този файл (Aneks.pdf)Aneks.pdfАнекс към договор по об. поз. №30 КБ06.01.2016г. 11:47:57ч.