Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000166

“Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на ОП „Благоустрояване” гр. Габрово“


Получаване на документация - до 18.05.2016 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 18.05.2016 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 8.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 8.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (KOFI-2016.zip)Документация 2014 КБ08.04.2016г. 10:29:58ч.
Достъп по връзката (Връзка в АОП)Връзка в АОП 0 КБ08.04.2016г. 14:51:02ч.
Достъп по връзката (Решение за промяна)Решение за промяна 0 КБ15.04.2016г. 16:14:22ч.
Свали този файл (raz.1.pdf)Разяснение 214 КБ19.04.2016г. 11:41:37ч.
Свали този файл (CCF27052016_0003.pdf)Протокол 1 8335 КБ27.05.2016г. 15:52:12ч.
Свали този файл (CCF13062016_0000.pdf)Съобщение за отваряне на цени 551 КБ13.06.2016г. 16:57:31ч.
Свали този файл (CCF21062016_0000.pdf)Протокол 2 2546 КБ21.06.2016г. 11:06:59ч.
Свали този файл (CCF21062016_0001.pdf)Протокол 3 1466 КБ21.06.2016г. 11:07:53ч.
Свали този файл (CCF21062016_0002.pdf)Решение 1733 КБ21.06.2016г. 11:08:07ч.
Свали този файл (Dogovor.pdf)Договор 12872 КБ27.07.2016г. 15:20:55ч.
Свали този файл (Таблица върнати гаранции.doc)Информация гаранции 31 КБ01.08.2016г. 16:13:00ч.
Свали този файл (CCF13102016_0000.pdf)Информация за изпълнен договор 2910 КБ13.10.2016г. 10:17:45ч.