Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000241

Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет”;
Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване – стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

Срок за получаване на оферти: 16.12.2016 г. ; 17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (obyava 091216.pdf)obyava 091216.pdfобява0 КБ09.12.2016г. 14:50:49ч.
Свали този файл (OFIS 091217.zip)OFIS 091217.zipдокументация0 КБ09.12.2016г. 14:52:39ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059748)v71_pp.phpвръзка към АОП информация0 КБ09.12.2016г. 17:11:38ч.
Свали този файл (pismo prekr..pdf)pismo prekr..pdfИнформация за прекратяване0 КБ12.12.2016г. 16:35:04ч.