Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000472

„Доставка на компютърно оборудване по 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет“
Обособена позиция № 2 „Доставка на мултифункционално устройство по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”

Срок за получаване на оферти: 27.08.2019 г.; 17:00 ч.

Дата на отваряне: 28.08.2019 г., 10:00 часа.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (obqva komp.pdf)обява 427 КБ14.08.2019г. 13:24:49ч.
Свали този файл (КОМПЮТРИ 2019.zip)документация 742 КБ14.08.2019г. 13:25:30ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091421)v71_pp.phpвръзка в АОП0 КБ14.08.2019г. 13:34:38ч.
Свали този файл (Scan_20191001_150646.pdf)Протоколпротокол от работата на комисията3768 КБ01.10.2019г. 15:14:00ч.
Свали този файл (dogovor OP 2.pdf)dogovor OP 2.pdfдоговор за изпълнение на ОП 22756 КБ25.10.2019г. 11:29:32ч.