Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000523

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
обособена позиция № 1 „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет”
обособена позиция № 2 „Предоставяне на SIM карти и услуги по пренос на данни и достъп до интернет”

Обособена позиция № 3: Предоставяне услуга за дистанционен достъп за управление на уличното осветление по селата в община Габрово
!!! При условията на настоящата процедура ще се възложат само об.п. № 1 и № 2.
Възложителят ще възложи об. п. № 3 по реда, валиден за индивидуалната и стойност, на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Прогнозната стойност на обособена позиция № 3 попада в обхвата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти: 08.06.2020 г.; 17:00 часа

Със съобщение № ИКТ-03-5/08.06.2020 г. срокът за получаване на оферти е удължен до: 15.06.2020 г.; 17:00 г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (obyava.pdf)obyava.pdfобява за обществена поръчка12224 КБ29.05.2020г. 10:50:52ч.
Свали този файл (Mob uslugi 2020 dokumentacia.zip)Mob uslugi 2020 dokumentacia.zipдокументация805 КБ29.05.2020г. 10:51:17ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099060)v71_pp.phpвръзка АОП0 КБ29.05.2020г. 13:58:32ч.
Свали този файл (saobsht ud tel.pdf)saobsht ud tel.pdfсъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти623 КБ08.06.2020г. 17:10:40ч.
Свали този файл (protokol mob.pdf)protokol mob.pdfпротокол от работата на комисията5935 КБ01.07.2020г. 16:38:25ч.
Свали този файл (Dogovor op1.pdf)Dogovor op1.pdf 1786 КБ28.08.2020г. 16:26:30ч.
Свали този файл (Dogovor op2.pdf)Dogovor op2.pdf 1597 КБ28.08.2020г. 16:26:41ч.