Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000270

Приготвяне и доставка на храна за деца, участващи в летни училища по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”
Подаване на оферти до 27.04.2017г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333434383033)pageВръзка в АОП0 КБ06.04.2017г. 12:13:24ч.
Свали този файл (летни училища.zip)летни училища.zipДокументация1102 КБ06.04.2017г. 12:14:56ч.
Свали този файл (решение и обявление храни.pdf)решение и обявление храни.pdfРешение за откриване на обществена поръчка и обявление6226 КБ06.04.2017г. 12:15:33ч.
Свали този файл (CCF27042017_0001.pdf)CCF27042017_0001.pdfРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - удължаване срока за получаване на оферти399 КБ27.04.2017г. 18:48:43ч.
Свали този файл (CCF05052017.pdf)Съобщение за цени 540 КБ05.05.2017г. 14:19:55ч.
Свали този файл (протокол 1  h.pdf)Протокол № 1 1723 КБ17.05.2017г. 13:11:29ч.
Свали този файл (протокол 2 h.pdf)Протокол № 2 870 КБ17.05.2017г. 13:11:44ч.
Свали този файл (решение храни.pdf)Решение за избор за изпълнител 888 КБ17.05.2017г. 13:11:59ч.
Свали този файл (dog.1.pdf)Договор 3065 КБ09.06.2017г. 14:11:36ч.
Свали този файл (info.1.pdf)Обявление за възложена поръчка 792 КБ09.06.2017г. 14:11:49ч.
Свали този файл (обявление за приключен договор х.pdf)обявление за приключен договор х.pdfобявление за приключен договор 2955 КБ27.08.2018г. 13:14:36ч.