Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000352

“Подобряване на организация на движението на най-натоварените кръстовища в гр. Габрово” в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Получаване на оферти: 26.03.2018 г.; 17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (resh..pdf)Решение за откриване 1331 КБ09.02.2018г. 12:12:33ч.
Свали този файл (obqvl..pdf)Обявление за поръчка 2608 КБ09.02.2018г. 12:12:52ч.
Свали този файл (Кръстовища - 2018.zip)Документация 1221 КБ09.02.2018г. 12:13:12ч.
Свали този файл (Работни проекти.zip)Работени проекти 22080 КБ09.02.2018г. 12:14:00ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534303931)Връзка в АОП 0 КБ09.02.2018г. 12:14:15ч.
Свали този файл (Pismo 203.pdf)Съобщение във връзка с чл. 203 от ЗОП 177 КБ06.03.2018г. 16:37:10ч.
Свали този файл (информация при производство по обжалване.pdf)информация при производство по обжалване 951 КБ23.03.2018г. 13:39:42ч.
Свали този файл (res.prom.cross-2.pdf)Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 898 КБ11.05.2018г. 13:13:21ч.
Свали този файл (info.eEEDOP.pdf)Информация за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид 524 КБ11.05.2018г. 13:14:07ч.