Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000070

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на каменна сол за посипване на пътища /против заледяване/ за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово, 2015-2017 г.“

Получаване на документация - до 08.07.2015 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 08.07.2015 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 8.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 8.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Sol_2017.zip)Документация 0 КБ29.05.2015г. 09:38:53ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333235313430)Връзка в АОП 0 КБ29.05.2015г. 09:58:16ч.
Свали този файл (pr.1_S.pdf)Протокол № 1  0 КБ10.07.2015г. 10:53:01ч.
Свали този файл (pr.2_sol.pdf)Протокол № 2 0 КБ20.07.2015г. 16:03:31ч.
Свали този файл (ceni_sol.pdf)Уведомление за отваряне на ценови оферти 0 КБ20.07.2015г. 16:03:51ч.
Свали този файл (pr.3_sol.pdf)Протокол № 3 0 КБ28.07.2015г. 10:46:16ч.
Свали този файл (re6._sol.pdf)Решение за избор на изпълнител 0 КБ28.07.2015г. 10:46:30ч.
Свали този файл (d._sol.pdf)Договор 0 КБ24.08.2015г. 09:22:01ч.
Свали този файл (inf._garancii_sol..doc)Информация за гаранция за участие 0 КБ24.08.2015г. 09:24:58ч.
Свали този файл (plashtane  09.2015.xls)plashtane 09.2015.xlsПлащане /периодично/0 КБ13.10.2015г. 11:22:51ч.
Свали този файл (plashtane  11.2015.xls)plashtane 11.2015.xlsПлащане /периодично/0 КБ03.12.2015г. 11:09:23ч.
Свали този файл (plashtane  01.2016.xls)plashtane 01.2016.xlsплащане /периодично/0 КБ05.02.2016г. 11:34:28ч.
Свали този файл (plashtane  02.2016.xls)plashtane 02.2016.xlsплащане /периодично/0 КБ09.03.2016г. 11:04:38ч.
Свали този файл (plashtane  03.2016.xls)plashtane 03.2016.xlsПлащане /периодично/0 КБ08.04.2016г. 10:08:34ч.
Свали този файл (info.izp.dog.sol.2015.pdf)Информация за изпълнен договор 0 КБ27.02.2017г. 16:44:24ч.