Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000009

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по четири обособени позиции в рамките на проект № М13-22-147 „Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово”:
Обособена позиция 1. „Обучения по ключови компетентности“;
Обособена позиция 2. „Специализирани обучения“;
Обособена позиция 3. „Обучение по френски език за начинаещи“;
Обособена позиция 4. „Обучение по информационна сигурност Certified Ethical Hacker (СЕН) v 8.0“.

Получаване на документация - до 12.12.2014 г., 16:30 ч.

Подаване на оферти - до 12.12.2014 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (M13-22-147_Obuchenia_OPAK.zip)Документация 0 КБ14.11.2014г. 13:06:48ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333139323731)Номер на обществената поръчка в АОП00038-2014-00390 КБ14.11.2014г. 13:09:14ч.
Свали този файл (Razyasnenie_1.pdf)Разяснение № 1Отговор на постъпило запитване0 КБ28.11.2014г. 17:15:47ч.
Свали този файл (Protokol 1_Obuchenia_4 pozicii_OPAK.pdf)Протокол № 1Наличие и редовност на представените документи в Плик № 10 КБ23.12.2014г. 13:01:15ч.
Свали този файл (Uvedomlenie za otvaryane na cenovi oferti.pdf)Уведомление - цениУведомление за отваряне на ценови оферти0 КБ22.01.2015г. 17:10:06ч.
Свали този файл (Protokol 2_Prilozenia 1_2_Obuchenia_4 pozicii_OPAK.pdf)Протокол № 2Разглеждане на технически предложения0 КБ05.02.2015г. 15:23:51ч.
Свали този файл (Protokol 3_Prilozenie 1_Obuchenia_4 pozicii_OPAK.pdf)Протокол № 3Разглеждане на ценови оферти0 КБ05.02.2015г. 15:25:33ч.
Свали този файл (Reshenie za izbor na izpalnitel_Obuchenia_4 pozicii_OPAK.pdf)Решение за избор на изпълнителРешение № 11/05.02.2015 г. на кмета на община Габрово0 КБ05.02.2015г. 15:29:00ч.
Свали този файл (Dogovor_EU CONSULT_poz.1_kluchovi kompetentnosti.pdf)Договор по обособена позиция № 1Договор № 146-УР-15/09.03.2015 г.0 КБ18.03.2015г. 15:17:05ч.
Свали този файл (Dogovor_GETONI PARTNERS_poz. 2_specializirani obuchenia.pdf)Договор по обособена позиция № 2Договор № 163-УР-15/16.03.2015 г.0 КБ18.03.2015г. 15:19:34ч.
Свали този файл (Dogovor_Shkola Intenziv_frenski ezik_pozicia 3.pdf)Договор по обособена позиция № 3Договор № 113-УР-15/23.02.2015 г.0 КБ18.03.2015г. 15:21:45ч.
Свали този файл (Dogovor_GETONI PARTNERS_pozicia 4_CEH.pdf)Договор по обособена позиция № 4Договор № 164-УР-15/16.03.2015 г.0 КБ18.03.2015г. 15:23:03ч.
Свали този файл (Informacia_garancii za uchastie.pdf)Гаранции за участиеИнформация за освобождаване/задържане на гаранциите за участие0 КБ24.03.2015г. 06:23:08ч.
Свали този файл (plashtane 09  avansovo poziciq 1.xls)plashtane 09 avansovo poziciq 1.xlsПлащане /авансово/ по договор обособена позиция 10 КБ25.03.2015г. 10:37:47ч.
Свали този файл (plashtane 09  avansovo poziciq 2.xls)plashtane 09 avansovo poziciq 2.xlsПлащане /авансово/ по договор обособена позиция 20 КБ25.03.2015г. 10:38:39ч.
Свали този файл (plashtane 09  avansovo poziciq 3.xls)plashtane 09 avansovo poziciq 3.xlsПлащане /авансово/ по договор обособена позиция 30 КБ25.03.2015г. 10:39:19ч.
Свали този файл (plashtane 09  avansovo poziciq 4.xls)plashtane 09 avansovo poziciq 4.xlsПлащане /авансово/ по договор обособена позиция 40 КБ25.03.2015г. 10:39:43ч.
Свали този файл (plashtane 09 mejdinno poziciq 1.xls)plashtane 09 mejdinno poziciq 1.xlsплащане /междинно/ по договор обособена позиция 1 0 КБ05.05.2015г. 13:48:58ч.
Свали този файл (2 plashtane 09 mejdinno poziciq 1.xls)2 plashtane 09 mejdinno poziciq 1.xlsплащане /междинно/ по договор обособена позиция 1 0 КБ15.06.2015г. 14:08:32ч.
Свали този файл (plashtane 09 mejdinno poziciq 2.xls)plashtane 09 mejdinno poziciq 2.xlsплащане /междинно/ по договор обособена позиция 20 КБ15.06.2015г. 14:09:01ч.
Свали този файл (plashtane 09 okonchatelno poziciq 1.xls)plashtane 09 okonchatelno poziciq 1.xlsплащане /окончателно/ по договор обособена позиция 1 0 КБ09.07.2015г. 13:50:28ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=676786&newver=2)Информация за изпълнение на договора по Обособена позиция № 1 0 КБ14.07.2015г. 09:06:35ч.
Свали този файл (plashtane 09  mejdinno poziciq   2.xls)plashtane 09 mejdinno poziciq 2.xlsплащане /междинно/ по договор обособена позиция 2 0 КБ23.07.2015г. 14:32:07ч.
Свали този файл (plashtane 09 okonchatelno poziciq 2.xls)plashtane 09 okonchatelno poziciq 2.xlsплащане /окончателно/ по договор обособена позиция 2 0 КБ23.07.2015г. 16:09:23ч.
Свали този файл (plashtane 09 okonchatelno poziciq 4.xls)plashtane 09 okonchatelno poziciq 4.xlsплащане /окончателно/ по договор обособена позиция 4 0 КБ23.07.2015г. 16:10:27ч.
Свали този файл (CCF06082015.pdf)CCF06082015.pdfИнформация за изпълнение на договор по об. п. № 20 КБ06.08.2015г. 11:35:12ч.
Свали този файл (CCF06082015_0001.pdf)CCF06082015_0001.pdfИнформация за изпълнение на договор по об. п. № 30 КБ06.08.2015г. 11:35:44ч.
Свали този файл (CCF06082015_0002.pdf)CCF06082015_0002.pdfИнформация за изпълнение на договор по об. п. № 40 КБ06.08.2015г. 11:36:16ч.
Свали този файл (plashtane 09 okonchatelno poziciq 3.xls)plashtane 09 okonchatelno poziciq 3.xlsплащане /окончателно/ по договор обособена позиция 30 КБ07.08.2015г. 14:56:47ч.
Свали този файл (обособена позиция 1 гаранции за изпълнение.docx)обособена позиция 1 гаранции за изпълнение.docxвърнати гаранции за изпълнение0 КБ07.08.2015г. 15:18:18ч.
Свали този файл (обособена позиция 2 и 4 гаранции за изпълнение.docx)обособена позиция 2 и 4 гаранции за изпълнение.docxвърнати гаранции за изпълнение0 КБ07.08.2015г. 15:18:42ч.
Свали този файл (обособ. позиция 3 гаранции за изпълнение .docx)обособ. позиция 3 гаранции за изпълнение .docxвърнати гаранции за изпълнение0 КБ07.08.2015г. 15:19:04ч.