Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000286

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР „Благоустрояване на дворните площи на ДГ „Мечо Пух”, УПИ І от кв. 148 по плана на гр. Габрово

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Авторски надзор СМР ДГ Мечо Пух.zip)Документация 0 КБ25.05.2017г. 13:38:40ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333436323338)Връзка в АОП 0 КБ25.05.2017г. 13:39:10ч.
Свали този файл (resh.mp.pdf)Решение за откриване 0 КБ25.05.2017г. 13:45:24ч.
Свали този файл (Protokol.pdf)Protokol.pdfПротокол от работата на комисията0 КБ08.06.2017г. 09:21:17ч.
Свали този файл (Doklad.pdf)Doklad.pdfДоклад0 КБ08.06.2017г. 09:21:34ч.
Свали този файл (Reshenie.pdf)Reshenie.pdfРешение за избор на изпълнител0 КБ08.06.2017г. 09:21:48ч.
Свали този файл (Obv.vyzl. -AN.pdf)Obv.vyzl. -AN.pdfОбявление за възложена поръчка0 КБ06.07.2017г. 11:44:56ч.
Свали този файл (Dogovor_AN-Mecho Puh.pdf)Dogovor_AN-Mecho Puh.pdfОбявление за приключен договор 0 КБ06.07.2017г. 12:49:22ч.
Свали този файл (Obv.prikl.d-or_Mecho Puh.pdf)Obv.prikl.d-or_Mecho Puh.pdfОбявление за приключен договор 0 КБ14.08.2018г. 13:11:23ч.