Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000530

Упражняване на авторски надзор на обект: Консервация, реставрация и преустройство на хотел “Странноприемницата” към Регионален етнографски музей на открито „Етъра” в база за настаняване с конферентен център и за музейна администрация с фондохранилища

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение Станоприемница.pdf)Решение за откриване 1404 КБ09.06.2020г. 14:22:43ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831393037)Връзка в АОП 0 КБ09.06.2020г. 14:23:04ч.
Свали този файл (Договор АН Станоприемница - za saita.pdf)Договор 19533 КБ22.04.2021г. 14:39:11ч.
Свали този файл (Обявление АН Станоприемница.pdf)Обявление за възложена поръчка 3085 КБ22.04.2021г. 14:39:38ч.