Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000259

Упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (resh.avt.djob.pdf)Решение  4390 КБ01.03.2017г. 15:01:23ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433373631)Връзка в АОП 0 КБ01.03.2017г. 15:01:59ч.
Свали този файл (pr.djob.pdf)Протокол 268 КБ05.05.2017г. 13:27:00ч.
Свали този файл (dokl.djob.pdf)Доклад  329 КБ05.05.2017г. 13:27:28ч.
Свали този файл (resh.djob.pdf)Решение за избор за изпълнител 175 КБ05.05.2017г. 13:27:50ч.
Свали този файл (dog.1 - za saita.pdf)Договор 4703 КБ18.07.2017г. 11:25:11ч.
Свали този файл (info.an.1.pdf)Обявление за възложена поръчка 859 КБ18.07.2017г. 11:25:37ч.