Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000453

„Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“

Обособена позиция № 2: „Периодични доставки на изделия от метал и други“

Обособена позиция № 3: „Периодични доставки на бетонни и циментови разтвори“


Срок за получаване на оферти: 19.06.2019 г.; 17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie_Str.mat.2.pdf)Reshenie_Str.mat.2.pdfРешение за откриване на обществена поръчка5168 КБ17.05.2019г. 10:35:31ч.
Свали този файл (Obv._Str.mat.2.pdf)Obv._Str.mat.2.pdfОбявление за откриване на процедурата11764 КБ17.05.2019г. 10:35:53ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639303030)pageВръзка в АОП0 КБ17.05.2019г. 10:39:49ч.
Свали този файл (Str. mat-2.zip)Str. mat-2.zipДокументация694 КБ17.05.2019г. 10:54:39ч.