Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000437

"Доставка на мобилен шредер за предварително третиране на едрогабаритни/ обемни отпадъци за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово"

Срок за получаване на оферти: 04.04.2019 г.; 17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (reshenie.pdf)Решение за откриване 4214 КБ04.03.2019г. 16:19:59ч.
Свали този файл (obyavlenie.pdf)Обявление за поръчка 7737 КБ04.03.2019г. 16:20:19ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637303334)Връзка в АОП 0 КБ04.03.2019г. 16:22:29ч.
Свали този файл (SHREDER dokumentacia.zip)SHREDER dokumentacia.zipдокументация417 КБ05.03.2019г. 12:45:05ч.