Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000274

“Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет за 2017 година по две обособени позиции ”
Обособена позиция № 1 – отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет.
Обособена позиция № 2 – отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово по Наредба 11/22.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/ или добавки към нея на МТСП и МЗ.

Срок за получаване на оферти: 09.05.2017 г. 17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (reshenie.pdf)reshenie.pdfРешение за откриване 1834 КБ18.04.2017г. 15:54:48ч.
Свали този файл (obyavlenie.pdf)obyavlenie.pdfобявление4186 КБ18.04.2017г. 15:55:34ч.
Свали този файл (VAUCHERI 2017 dokumentacia.zip)VAUCHERI 2017 dokumentacia.zipдокументация854 КБ18.04.2017г. 16:10:40ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 14079 КБ12.05.2017г. 13:43:09ч.
Свали този файл (Obyava ceni.pdf)Obyava ceni.pdfСъобщение за отваряне на ценови предложения108 КБ22.05.2017г. 14:12:00ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfпротокол 23059 КБ29.05.2017г. 14:32:38ч.
Свали този файл (protokol 3.pdf)protokol 3.pdfпротокол 3618 КБ29.05.2017г. 14:32:55ч.
Свали този файл (reshenie izp..pdf)reshenie izp..pdfрешение за класиране на участниците и определяне на изпълнители721 КБ29.05.2017г. 14:34:12ч.
Свали този файл (dogovor op2.pdf)dogovor op2.pdfдоговор за изпълнение обособена позиция № 22030 КБ29.06.2017г. 16:00:50ч.
Свали този файл (Reshenie prekr. op1.pdf)Reshenie prekr. op1.pdfРешение за отмяна на решение за определяне на изпълнител и прекратяване на процедурата в частта за об.п. № 1 2031 КБ03.07.2017г. 16:39:14ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=793784&mode=view)form.phpобявление за възложена поръчка оп2 - връзка към АОП0 КБ14.07.2017г. 15:42:01ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=796135&mode=view)form.phpобявление за възложена поръчка оп1 /невъзлагане/ - връзка към АОП0 КБ14.07.2017г. 15:44:10ч.
Свали този файл (obyavl prikl OP2 - vaucheri.pdf)obyavl prikl OP2 - vaucheri.pdfобявление за приключване на договор ОП23411 КБ18.01.2018г. 17:16:46ч.