Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000245

Доставка на материали по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” по три обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Канцеларски материали и консумативи“
Обособена позиция №2 „Канцеларски материали и консумативи по чл.12 от ЗОП“
Обособена позиция №3 „Образователни игри и терапевтични материали“Срок за представяне на оферти: 17.01.2017 г.; 17:00 часа

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (консумативи_.zip)консумативи_.zipДокументация0 КБ09.01.2017г. 16:27:25ч.
Свали този файл (CCF17012017.pdf)Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 0 КБ17.01.2017г. 17:04:59ч.
Свали този файл (CCF25012017.pdf)Протокол 0 КБ25.01.2017г. 09:20:09ч.
Свали този файл (1 позиция.pdf)Договор Обособена позиция 1 0 КБ02.02.2017г. 11:02:21ч.
Свали този файл (2 позиция.pdf)Договор Обособена позиция 2 0 КБ02.02.2017г. 11:03:21ч.
Свали този файл (3 позиция.pdf)Договор Обособена позиция 3 0 КБ02.02.2017г. 11:05:21ч.