Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000165

Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“
Обособена позиция № 2 „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“
Обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

 

Получаване на документация - до 30.05.2016 г., 16:30 ч. (датата е променена с Решение № 69/20.04.2016 г. за промяна)
Подаване на оферти - до 30.05.2016 г., 16:30 ч. (датата е променена с Решение № 69/20.04.2016 г. за промяна)

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

 

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (Връзка към АОП)Връзка към АОП 0 КБ07.04.2016г. 16:36:35ч.
Свали този файл (СМР_Нова градска среда_поръчка.zip)ДокументацияДокументация за участие в обществената поръчка2825 КБ07.04.2016г. 16:37:05ч.
Свали този файл (АН_Колелото.zip)Работен инвестиционен проект по Обособена позиция № 1 304765 КБ07.04.2016г. 16:41:24ч.
Свали този файл (АН_Шивара.zip)Работен инвестиционен проект по Обособена позиция № 2 801478 КБ07.04.2016г. 16:41:46ч.
Свали този файл (АН_Източна.zip)Работен инвестиционен проект по Обособена позиция № 3 666460 КБ07.04.2016г. 16:42:06ч.
Свали този файл (Отговор 1.pdf)Отговор на постъпило запитване 1 678 КБ15.04.2016г. 14:42:11ч.
Достъп по връзката (Решение за промяна)Решение за промяна 0 КБ20.04.2016г. 11:14:33ч.
Свали този файл (PK-RVR-10_Stanovishte_P.doc)Експертно становище от АОП от осъществен предварителен контрол по чл. 19 от ЗОП 100 КБ04.05.2016г. 15:31:19ч.
Свали този файл (2_3Annex_ PK_20_2_2012.doc)Мотиви на възложителя относно неприемане на част от препоръките на АОП 171 КБ04.05.2016г. 15:52:59ч.
Свали този файл (PK-RVR-10_2_Doklad_P.doc)Доклад на АОП от осъществен предварителен контрол по чл. 19 от ЗОП 73 КБ04.05.2016г. 15:53:31ч.
Свали този файл (Otgovor 2.pdf)Отговор на постъпило запитване 2 501 КБ16.05.2016г. 11:22:08ч.
Свали този файл (Otgovor 3.pdf)Отговор на постъпило запитване 3 386 КБ17.05.2016г. 16:38:30ч.
Свали този файл (CCF20052016_0000.pdf)Отговор на постъпило запитване 4 842 КБ20.05.2016г. 16:13:10ч.
Свали този файл (Uvedomlenie.pdf)Уведомление за отваряне на ценови оферти 352 КБ13.06.2016г. 13:14:23ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Протокол № 1 от работата на комисията 34651 КБ22.06.2016г. 10:42:48ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Протокол № 2 от работата на комисията 5327 КБ22.06.2016г. 10:45:13ч.
Свали този файл (Reshenie.pdf)Решение за избор на изпълнител 854 КБ22.06.2016г. 10:48:30ч.
Свали този файл (inf._garancii 1.doc)ИнформацияИнформация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие29 КБ08.07.2016г. 10:35:17ч.
Свали този файл (Dogovor_LIMK.pdf)Договор по обособена позиция № 1 38146 КБ23.08.2016г. 09:08:02ч.
Свали този файл (Dogovor_Gr. sreda II.pdf)Договор по обособена позиция № 2 37531 КБ23.08.2016г. 16:29:58ч.
Свали този файл (Dogovor_Patstroi.pdf)Договор по обособена позиция № 3 37255 КБ31.08.2016г. 14:20:22ч.
Свали този файл (inf._garancii 2.doc)ИнформацияИнформация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие31 КБ08.09.2016г. 08:51:38ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poziciq 1.xls)plashtane po obosob. poziciq 1.xlsПлащане по договор обособена позиция 123 КБ26.10.2016г. 10:01:39ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poz 2.xls)plashtane po obosob. poz 2.xlsПлащане по договор обособена позиция 223 КБ26.10.2016г. 10:02:13ч.
Свали този файл (plashtane po obosob. poz 3.xls)plashtane po obosob. poz 3.xlsПлащане по договор обособена позиция 323 КБ26.10.2016г. 10:02:39ч.