Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000173

Изпълнение на строително-монтажни работи по две обособени позиции за обекти: обособена позиция №1 "Топлоизолация на покриви на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - административен и кухненски корпуси." и обособена позиция №2 "Топлоизолация на покриви и подове в Детска ясла "Зора", гр. Габрово"
Получаване на документация - до 12.05.2016 г., 16:30 ч.

Подаване на оферти - до 12.05.2016 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (pokriviiiiiiiiiii.zip)Документация 0 КБ13.04.2016г. 14:56:19ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335383538)pageВръзка в АОП0 КБ13.04.2016г. 15:17:55ч.
Свали този файл (CCF13052016_0001.pdf)Решение за промяна 0 КБ13.05.2016г. 16:55:42ч.
Свали този файл (prot.1-pokrivi.pdf)Протокол № 1 0 КБ18.05.2016г. 11:28:56ч.
Свали този файл (ре6.-prek.-pokriv-1.pdf)Решение за прекратяванеЗа обособена позиция № 10 КБ31.05.2016г. 16:07:11ч.
Свали този файл (ceni-pokrivi.pdf)Уведомление за отваряне на ценови оферти 0 КБ02.06.2016г. 15:45:46ч.
Свали този файл (prot.2-pokrivi.pdf)Протокол № 2 0 КБ07.06.2016г. 14:22:52ч.
Свали този файл (pr.3-pokrivi.pdf)Протокол № 3 0 КБ20.06.2016г. 14:23:08ч.
Свали този файл (resh.-pokrivi.pdf)Решение за избор за изпълнителЗа обособена позиция № 20 КБ20.06.2016г. 14:23:29ч.
Свали този файл (resh.2.pdf)Решение за избор за изпълнителЗа обособена позиция № 2 с втори класиран участник0 КБ15.07.2016г. 11:58:22ч.
Свали този файл (dog.pokrivi.pdf)Договор 0 КБ17.08.2016г. 14:45:54ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=756981&newver=2)Информация за изпълнен договор 0 КБ09.11.2016г. 15:07:29ч.