Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000037

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Изготвяне на обследване по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Обособена позиция №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Получаване на документация - до 19.03.2015 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 19.03.2015 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (RS - 2015_MKMH.zip)Документация 0 КБ19.02.2015г. 14:32:43ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333231373830)Връзка към АОП 0 КБ19.02.2015г. 14:35:10ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333231373830)Решение за промяна 0 КБ26.02.2015г. 14:57:06ч.
Свали този файл (Protokol 1_Ramkovo.pdf)Protokol 1_Ramkovo.pdfПротокол №1 от работата на комисията0 КБ15.04.2015г. 16:09:47ч.
Свали този файл (CCF30042015.pdf)Уведомление за отваряне на ценови оферти 0 КБ30.04.2015г. 13:20:59ч.
Свали този файл (CCF28052015_0004.pdf)Протокол № 2Протокол № 20 КБ28.05.2015г. 11:47:29ч.
Свали този файл (CCF28052015_0002.pdf)Протокол № 3Протокол № 30 КБ28.05.2015г. 11:48:46ч.
Свали този файл (CCF28052015_0003.pdf)РешениеРешение0 КБ28.05.2015г. 11:49:59ч.
Свали този файл (CCF20072015.pdf)Договор за обособена позиция 1 0 КБ20.07.2015г. 09:19:30ч.
Свали този файл (inf._garancii_ram._1.doc)Информация за върнати гаранции за участиеЗа обособена позиция № 10 КБ20.07.2015г. 09:20:10ч.
Свали този файл (CCF31072015_0008.pdf)Договор за обособена позиция 2 0 КБ31.07.2015г. 13:19:38ч.
Свали този файл (inf._garancii_ram._2.doc)Гаранции за участиеЗа обособена позиция № 20 КБ31.07.2015г. 13:20:20ч.
Свали този файл (Pokana №1.pdf)Pokana №1.pdfПокана № 1 по обособена позиция № 10 КБ12.08.2015г. 09:16:56ч.
Свали този файл (Protokol po pokana № 1.pdf)Protokol po pokana № 1.pdfПротокол по покана № 1 за обособена позиция № 10 КБ12.08.2015г. 09:17:58ч.
Свали този файл (Reshenie izpalnitel po pokana № 1.pdf)Reshenie izpalnitel po pokana № 1.pdfРешение за класиране и избор на изпълнители по покана № 1 за обособена позиция № 10 КБ12.08.2015г. 09:18:58ч.
Свали този файл (CCF31082015_0000.pdf)Споразумение за прекратяване 0 КБ31.08.2015г. 10:58:12ч.
Свали този файл (inf._garancii - M.doc)Информация за гаранции 0 КБ31.08.2015г. 10:59:05ч.
Свали този файл (CCF01092015_0001.pdf)Съобщение за жребий 0 КБ01.09.2015г. 11:58:14ч.
Свали този файл (CCF08092015_0002.pdf)Покана № 2 0 КБ08.09.2015г. 13:19:11ч.
Свали този файл (CCF08092015_0003.pdf)Протокол към Покана № 2 0 КБ08.09.2015г. 13:20:52ч.
Свали този файл (CCF08092015_0004.pdf)Решение към Покана № 2 0 КБ08.09.2015г. 13:22:14ч.
Свали този файл (CCF09092015_0001.pdf)Съобщение за жребий 0 КБ09.09.2015г. 14:43:25ч.
Свали този файл (ob.poz.1.pdf)ob.poz.1.pdfДоговор по обособена позиция №1 от покана №1 (технически спецификации)0 КБ16.09.2015г. 15:52:12ч.
Свали този файл (ob.poz. 2.pdf)ob.poz. 2.pdfДоговор по обособена позиция №2 от покана №1 (технически спецификации)0 КБ16.09.2015г. 15:52:52ч.
Свали този файл (ob.poz. 3.pdf)ob.poz. 3.pdfДоговор по обособена позиция №3 от покана №1 (технически спецификации)0 КБ16.09.2015г. 15:53:31ч.
Свали този файл (ob.poz. 4.pdf)ob.poz. 4.pdfДоговор по обособена позиция №4 от покана №1 (технически спецификации)0 КБ16.09.2015г. 15:54:20ч.
Свали този файл (ob.poz. 6.pdf)ob.poz. 6.pdfДоговор по обособена позиция №6 от покана №1 (технически спецификации)0 КБ16.09.2015г. 15:54:54ч.
Свали този файл (ob. poz. 7.pdf)ob. poz. 7.pdfДоговор по обособена позиция №7 от покана №1 (технически спецификации)0 КБ16.09.2015г. 15:55:29ч.
Свали този файл (ob.poz. 8.pdf)ob.poz. 8.pdfДоговор по обособена позиция №8 от покана №1 (технически спецификации)0 КБ16.09.2015г. 15:56:48ч.
Свали този файл (ob.poz. 9.pdf)ob.poz. 9.pdfДоговор по обособена позиция №9 от покана №1 (технически спецификации)0 КБ16.09.2015г. 15:57:29ч.
Свали този файл (ob.poz. 10.pdf)ob.poz. 10.pdfДоговор по обособена позиция №10 от покана №1 (технически спецификации)0 КБ16.09.2015г. 15:58:10ч.
Свали този файл (Protokol 2 za 11.pdf)Protokol 2 za 11.pdfПротокол №2 (публ. жребиий) за 11 към обособена позиция №1 от рамковото споразумение0 КБ17.09.2015г. 14:38:20ч.
Свали този файл (Reshenie za 11 i 12.pdf)Reshenie za 11 i 12.pdfРешение за избор на изпълнители за 11 и 12 към обособена позиция №1 от рамковото споразумение0 КБ17.09.2015г. 14:39:31ч.
Свали този файл (ob. poz. 5.pdf)ob. poz. 5.pdfДоговор по обособена позиция №5 от покана №1 (технически спецификации)0 КБ23.09.2015г. 16:36:39ч.
Свали този файл (ob.poz. 2-energ..pdf)ob.poz. 2-energ..pdfДоговор по обособена позиция №2 от покана №1 (енергийно обследване)0 КБ02.10.2015г. 14:53:22ч.
Свали този файл (ob.poz. 7-energ..pdf)ob.poz. 7-energ..pdfДоговор по обособена позиция №7 от покана №1 (енергийно обследване)0 КБ02.10.2015г. 14:54:21ч.
Свали този файл (ob.poz. 10-energ..pdf)ob.poz. 10-energ..pdfДоговор по обособена позиция №10 от покана №1 (енергийно обследване)0 КБ02.10.2015г. 14:55:13ч.
Свали този файл (ob.poz. 12-energ..pdf)ob.poz. 12-energ..pdfДоговор по обособена позиция №12 от покана №1 (енергийно обследване)0 КБ02.10.2015г. 14:56:14ч.
Свали този файл (ob.poz.11.pdf)ob.poz.11.pdfДоговор по обособена позиция №11 от покана №1 (технически спецификации)0 КБ06.10.2015г. 14:07:45ч.
Свали този файл (ob.poz.12.pdf)ob.poz.12.pdfДоговор по обособена позиция №12 от покана №1 (технически спецификации)0 КБ06.10.2015г. 14:09:06ч.
Свали този файл (ob.poz. 1.pdf)ob.poz. 1.pdfДоговор по обособена позиция №1 от покана №1 (енергийно обследване)0 КБ06.10.2015г. 14:10:12ч.
Свали този файл (ob. poz. 6.pdf)ob. poz. 6.pdfДоговор по обособена позиция №6 от покана №1 (енергийно обследване)0 КБ06.10.2015г. 14:10:58ч.
Свали този файл (ob.poz. 3-energ..pdf)ob.poz. 3-energ..pdfДоговор по обособена позиция №3 от покана №1 (енергийно обследване)0 КБ08.10.2015г. 15:29:23ч.
Свали този файл (ob.poz. 4-energ..pdf)ob.poz. 4-energ..pdfДоговор по обособена позиция №4 от покана №1 (енергийно обследване)0 КБ08.10.2015г. 15:30:13ч.
Свали този файл (ob. poz. 11-energ..pdf)ob. poz. 11-energ..pdfДоговор по обособена позиция №11 от покана №1 (енергийно обследване)0 КБ13.10.2015г. 15:34:37ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол по покана №2 за обособена позиция № 20 КБ20.10.2015г. 10:57:30ч.
Свали този файл (Reshenie.pdf)Reshenie.pdfРешение за класиране и избор на изпълнители по покана №2 за обособена позиция №20 КБ20.10.2015г. 10:58:40ч.
Свали този файл (ob.poz. 5. energ..pdf)ob.poz. 5. energ..pdfДоговор по обособена позиция №5 от покана №1 (енергийно обследване)0 КБ22.10.2015г. 09:08:03ч.
Свали този файл (Protokol 1_tehn..pdf)Protokol 1_tehn..pdfПротокол по покана №2 за обособена позиция № 10 КБ23.10.2015г. 11:20:18ч.
Свали този файл (Reshenie_tehn..pdf)Reshenie_tehn..pdfРешение за класиране и избор на изпълнители по покана №2 за обособена позиция №10 КБ23.10.2015г. 11:20:48ч.
Свали този файл (Aneksi_tehn..pdf)Aneksi_tehn..pdfАнекси към договори по об. поз. №1 (техн.) по покана №10 КБ28.10.2015г. 16:15:59ч.
Свали този файл (aneksi_energ..pdf)aneksi_energ..pdfАнекси към договори по об. поз. №2 (енерг.) по покана №10 КБ28.10.2015г. 16:17:31ч.
Свали този файл (ob.poz. 8-energ..pdf)ob.poz. 8-energ..pdfДоговор по обособена позиция №8 от покана №1 (енергийно обследване)0 КБ12.11.2015г. 10:31:58ч.
Свали този файл (ob.poz. 9-energ..pdf)ob.poz. 9-energ..pdfДоговор по обособена позиция №9 от покана №1 (енергийно обследване)0 КБ12.11.2015г. 10:32:42ч.
Свали този файл (CCF26112015_0001.pdf)Споразумение за прекратяване 0 КБ26.11.2015г. 11:57:10ч.
Свали този файл (CCF26112015_0002.pdf)Споразумение за прекратяване 0 КБ26.11.2015г. 11:57:28ч.
Свали този файл (Ob.poz.6-energ.ef..pdf)Ob.poz.6-energ.ef..pdfДоговор по обособена позиция №6 от покана №2 (енергийно обследване)0 КБ26.11.2015г. 13:03:28ч.
Свали този файл (Ob.poz.8-energ.ef..pdf)Ob.poz.8-energ.ef..pdfДоговор по обособена позиция №8 от покана №2 (енергийно обследване)0 КБ26.11.2015г. 13:04:21ч.
Свали този файл (Ob.poz.10-energ.ef..pdf)Ob.poz.10-energ.ef..pdfДоговор по обособена позиция №10 от покана №2 (енергийно обследване)0 КБ26.11.2015г. 13:05:11ч.
Свали този файл (Ob.poz.11-energ.ef..pdf)Ob.poz.11-energ.ef..pdfДоговор по обособена позиция №11 от покана №2 (енергийно обследване)0 КБ26.11.2015г. 13:05:58ч.
Свали този файл (inf._garancii -.doc)Информация гаранции 0 КБ30.11.2015г. 10:00:45ч.
Свали този файл (Ob.poz.1-tehn.-2.pdf)Ob.poz.1-tehn.-2.pdfДоговор по обособена позиция №1 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ30.11.2015г. 16:18:04ч.
Свали този файл (Ob.poz.2-tehn.-2.pdf)Ob.poz.2-tehn.-2.pdfДоговор по обособена позиция №2 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ30.11.2015г. 16:20:07ч.
Свали този файл (Ob.poz.3-tehn.-2.pdf)Ob.poz.3-tehn.-2.pdfДоговор по обособена позиция №3 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ30.11.2015г. 16:21:02ч.
Свали този файл (Ob.poz.4-tehn.-2.pdf)Ob.poz.4-tehn.-2.pdfДоговор по обособена позиция №4 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ30.11.2015г. 16:21:53ч.
Свали този файл (Ob.poz.5-tehn.-2.pdf)Ob.poz.5-tehn.-2.pdfДоговор по обособена позиция №5 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ01.12.2015г. 09:05:38ч.
Свали този файл (Ob.poz.6-tehn.-2.pdf)Ob.poz.6-tehn.-2.pdfДоговор по обособена позиция №6 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ01.12.2015г. 09:06:18ч.
Свали този файл (Ob.poz.7-tehn.-2.pdf)Ob.poz.7-tehn.-2.pdfДоговор по обособена позиция №7 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ01.12.2015г. 09:06:51ч.
Свали този файл (Ob.poz.8-tehn.-2.pdf)Ob.poz.8-tehn.-2.pdfДоговор по обособена позиция №8 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ01.12.2015г. 09:07:35ч.
Свали този файл (Ob.poz.9-tehn.-2.pdf)Ob.poz.9-tehn.-2.pdfДоговор по обособена позиция №9 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ01.12.2015г. 09:08:11ч.
Свали този файл (Ob.poz.11-tehn.-2.pdf)Ob.poz.11-tehn.-2.pdfДоговор по обособена позиция №11 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ01.12.2015г. 09:09:24ч.
Свали този файл (Ob.poz.12-tehn.-2.pdf)Ob.poz.12-tehn.-2.pdfДоговор по обособена позиция №12 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ01.12.2015г. 09:10:18ч.
Свали този файл (Ob.poz.10-tehn.-2.pdf)Ob.poz.10-tehn.-2.pdfДоговор по обособена позиция №10 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ07.12.2015г. 15:09:17ч.
Свали този файл (Protokol_tehn.-pokana 3.pdf)Protokol_tehn.-pokana 3.pdfПротокол по покана №3 - технически0 КБ09.12.2015г. 15:22:24ч.
Свали този файл (Reshenie -tehn.-pokana 3.pdf)Reshenie -tehn.-pokana 3.pdfРешение за избор на изпълнител по покана №3-технически0 КБ09.12.2015г. 15:23:20ч.
Свали този файл (Protokol_pokana 3-energ..pdf)Protokol_pokana 3-energ..pdfПротокол по покана №3 - енергийно0 КБ15.12.2015г. 09:25:33ч.
Свали този файл (Reshenie-izpylniteli.pdf)Reshenie-izpylniteli.pdfРешение за избор на изпълнители по покана №3-енергийно0 КБ15.12.2015г. 09:26:31ч.
Свали този файл (Reshenie-prekratiavane.pdf)Reshenie-prekratiavane.pdfРешение за прекратяване на об. поз.№4 по покана №3-енергийно0 КБ15.12.2015г. 09:28:10ч.
Свали този файл (Aneks-ob.poz. 6.pdf)Aneks-ob.poz. 6.pdfАнекс към договор по об. поз. №6 (техн.) по покана №20 КБ04.01.2016г. 16:33:55ч.
Свали този файл (Aneks-b.poz. 8.pdf)Aneks-b.poz. 8.pdfАнекс към договор по об. поз. №8 (техн.) по покана №20 КБ04.01.2016г. 16:34:24ч.
Свали този файл (Aneks-ob.poz. 10.pdf)Aneks-ob.poz. 10.pdfАнекс към договор по об. поз. №10 (техн.) по покана №20 КБ04.01.2016г. 16:34:45ч.
Свали този файл (Aneks-ob.poz.11.pdf)Aneks-ob.poz.11.pdfАнекс към договор по об. поз. №11 (техн.) по покана №20 КБ04.01.2016г. 16:35:06ч.
Свали този файл (CCF11012016.pdf)CCF11012016.pdfПрекратяване на рамково споразумение по об.п. № 1 с \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\0 КБ11.01.2016г. 09:36:32ч.
Свали този файл (CCF11012016_0001.pdf)CCF11012016_0001.pdfПрекратяване на договор по об. п. № 1 от покана № 2 (техн.характеристики)0 КБ11.01.2016г. 09:45:55ч.
Свали този файл (CCF11012016_0002.pdf)CCF11012016_0002.pdfПрекратяване на договор по об. п. № 2 от покана № 2 (техн.характеристики)0 КБ11.01.2016г. 09:46:15ч.
Свали този файл (CCF11012016_0003.pdf)CCF11012016_0003.pdfПрекратяване на договор по об. п. № 3 от покана № 2 (техн.характеристики)0 КБ11.01.2016г. 09:46:36ч.
Свали този файл (CCF11012016_0004.pdf)CCF11012016_0004.pdfПрекратяване на договор по об. п. № 5 от покана № 2 (техн.характеристики)0 КБ11.01.2016г. 09:47:01ч.
Свали този файл (CCF11012016_0005.pdf)CCF11012016_0005.pdfПрекратяване на договор по об. п. № 7 от покана № 2 (техн.характеристики)0 КБ11.01.2016г. 09:47:27ч.
Свали този файл (CCF11012016_0006.pdf)CCF11012016_0006.pdfПрекратяване на договор по об. п. № 12 от покана № 2 (техн.характеристики)0 КБ11.01.2016г. 09:47:55ч.
Свали този файл (CCF11012016_0000.pdf)Решение за избор на изпълнител по Покана 3 0 КБ11.01.2016г. 15:55:29ч.
Свали този файл (inf._garancii-izp._profil.doc)inf._garancii-izp._profil.docГаранции за изпълнение по Покана №1 (технически спецификации) по 10 об. позиции0 КБ13.01.2016г. 08:38:21ч.
Свали този файл (inf._garancii_profil.doc)inf._garancii_profil.docГаранции за изпълнение по Покана №1 (енергийно обследване) по 10 об. позиции0 КБ13.01.2016г. 10:35:41ч.
Свали този файл (Dogovor-ob.poz.1-pokana 3.pdf)Dogovor-ob.poz.1-pokana 3.pdfДоговор по обособена позиция №1 от покана №3 (технически спецификации)0 КБ18.01.2016г. 11:26:52ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708038&newver=2)case2.phpИнформация за прекратен договор по обособена позиция №1 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ19.01.2016г. 10:59:21ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708045&newver=2)case2.phpИнформация за прекратен договор по обособена позиция №2 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ19.01.2016г. 11:00:43ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708050&newver=2)case2.phpИнформация за прекратен договор по обособена позиция №3 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ19.01.2016г. 11:04:11ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708053&newver=2)case2.phpИнформация за прекратен договор по обособена позиция №5 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ19.01.2016г. 11:12:01ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708056&newver=2)case2.phpИнформация за прекратен договор по обособена позиция №7 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ19.01.2016г. 11:12:44ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708062&newver=2)case2.php Информация за прекратен договор по обособена позиция №12 от покана №2 (технически спецификации)0 КБ19.01.2016г. 11:13:27ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708541&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №1, по покана №1 (енергийно обследване)0 КБ20.01.2016г. 09:02:47ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708545&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №2, по покана №1 (енергийно обследване)0 КБ20.01.2016г. 09:04:05ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708549&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №3, по покана №1 (енергийно обследване)0 КБ20.01.2016г. 09:05:10ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708554&newver=2)case2.php Информация за изпълнен договор по обособена позиция №4, по покана №1 (енергийно обследване)0 КБ20.01.2016г. 09:06:09ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708557&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №5, по покана №1 (енергийно обследване)0 КБ20.01.2016г. 09:06:59ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708596&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №6, по покана №1 (енергийно обследване)0 КБ20.01.2016г. 09:07:45ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708599&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №7, по покана №1 (енергийно обследване)0 КБ20.01.2016г. 09:08:40ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708604&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №8, по покана №1 (енергийно обследване)0 КБ20.01.2016г. 09:09:28ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708608&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №9, по покана №1 (енергийно обследване)0 КБ20.01.2016г. 09:12:37ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708612&newver=2)case2.php Информация за изпълнен договор по обособена позиция №10, по покана №1 (енергийно обследване)0 КБ20.01.2016г. 09:13:30ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708639&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №1, по покана №1 (технически спецификации)0 КБ20.01.2016г. 09:15:23ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708650&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №2, по покана №1 (технически спецификации)0 КБ20.01.2016г. 09:16:11ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708655&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №3, по покана №1 (технически спецификации)0 КБ20.01.2016г. 09:17:28ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708659&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №4, по покана №1 (технически спецификации)0 КБ20.01.2016г. 09:18:08ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708662&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №5, по покана №1 (технически спецификации)0 КБ20.01.2016г. 09:18:53ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708666&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №6, по покана №1 (технически спецификации)0 КБ20.01.2016г. 09:19:38ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708672&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №7, по покана №1 (технически спецификации)0 КБ20.01.2016г. 09:20:25ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708676&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №8, по покана №1 (технически спецификации)0 КБ20.01.2016г. 09:21:19ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708678&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №9, по покана №1 (технически спецификации)0 КБ20.01.2016г. 09:28:31ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=708681&newver=2)case2.phpИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №10, по покана №1 (технически спецификации)0 КБ20.01.2016г. 09:29:48ч.
Свали този файл (Dogovor-ob.poz.5-tehn.-pokana 3.pdf)Dogovor-ob.poz.5-tehn.-pokana 3.pdfДоговор по обособена позиция №5 от покана №3 (технически спецификации)0 КБ25.01.2016г. 09:53:46ч.
Свали този файл (Dogovor-ob.poz.6-tehn.-pokana 3.pdf)Dogovor-ob.poz.6-tehn.-pokana 3.pdfДоговор по обособена позиция №6 от покана №3 (технически спецификации)0 КБ25.01.2016г. 09:54:19ч.
Свали този файл (Protokol.pdf)Protokol.pdfПротокол по покана №4 за обособена позиция №1 (технически спецификации)0 КБ29.01.2016г. 15:21:34ч.
Свали този файл (Reshenie_pokana 4-tehn..pdf)Reshenie_pokana 4-tehn..pdfРешение за избор на изпълнител по обособена позиция №1 (технически спецификации) от покана №4 0 КБ29.01.2016г. 15:24:25ч.
Свали този файл (Dogovor-ob.poz.2-pokana3_tehn..pdf)Dogovor-ob.poz.2-pokana3_tehn..pdfДоговор по обособена позиция №2 от покана №3 (технически спецификации)0 КБ03.02.2016г. 09:08:00ч.
Свали този файл (Dogovor-ob.poz.7-pokana3_tehn..pdf)Dogovor-ob.poz.7-pokana3_tehn..pdfДоговор по обособена позиция №7 от покана №3 (технически спецификации)0 КБ03.02.2016г. 09:11:20ч.
Свали този файл (Dogovor-ob.poz.3_pokana3-tehn..pdf)Dogovor-ob.poz.3_pokana3-tehn..pdfДоговор по обособена позиция №3 от покана №3 (технически спецификации)0 КБ09.02.2016г. 11:07:00ч.
Свали този файл (Dogovor-ob.poz. 4_pokana 3-tehn..pdf)Dogovor-ob.poz. 4_pokana 3-tehn..pdfДоговор по обособена позиция №4 от покана №3 (технически спецификации)0 КБ09.02.2016г. 11:09:47ч.
Свали този файл (Protokol_pokana 4-energ..pdf)Protokol_pokana 4-energ..pdfПротокол по покана №4 за обособена позиция №2 (енерг.)0 КБ16.02.2016г. 09:50:08ч.
Свали този файл (Reshenie_pokana 4-energ..pdf)Reshenie_pokana 4-energ..pdfРешение за избор на изпълнител по обособена позиция №2 (енерг.) от покана №4 0 КБ16.02.2016г. 09:50:39ч.
Свали този файл (inf._usv.garancii -.doc)inf._usv.garancii -.docИнформация за усвояване на гаранции за изпълнение по Покана №2 (технически спецификации)0 КБ16.02.2016г. 11:18:03ч.
Свали този файл (ob.poz.1-tehn.-pokana 4.pdf)ob.poz.1-tehn.-pokana 4.pdfДоговор по обособена позиция №1 от покана №4 (технически спецификации)0 КБ07.03.2016г. 09:31:20ч.
Свали този файл (ob.poz.6-tehn.pokana 4.pdf)ob.poz.6-tehn.pokana 4.pdfДоговор по обособена позиция №6 от покана №4 (технически спецификации)0 КБ07.03.2016г. 09:33:18ч.
Свали този файл (ob.poz.1-energ.-pokana 3.pdf)ob.poz.1-energ.-pokana 3.pdfДоговор по обособена позиция №1 от покана №3 (енергийно обследване)0 КБ07.03.2016г. 10:52:36ч.
Свали този файл (ob.poz.2-energ.-pokana 3.pdf)ob.poz.2-energ.-pokana 3.pdfДоговор по обособена позиция №2 от покана №3 (енергийно обследване)0 КБ07.03.2016г. 10:53:16ч.
Свали този файл (ob.poz.3-energ.-pokana 3.pdf)ob.poz.3-energ.-pokana 3.pdfДоговор по обособена позиция №3 от покана №3 (енергийно обследване)0 КБ07.03.2016г. 16:44:47ч.
Свали този файл (ob.poz.5-energ.-pokana 3.pdf)ob.poz.5-energ.-pokana 3.pdfДоговор по обособена позиция №5 от покана №3 (енергийно обследване)0 КБ07.03.2016г. 16:45:38ч.
Свали този файл (ob.poz.6-energ.-pokana 3.pdf)ob.poz.6-energ.-pokana 3.pdfДоговор по обособена позиция №6 от покана №3 (енергийно обследване)0 КБ07.03.2016г. 16:46:30ч.
Свали този файл (ob.poz.7-energ.-pokana 3.pdf)ob.poz.7-energ.-pokana 3.pdfДоговор по обособена позиция №7 от покана №3 (енергийно обследване)0 КБ07.03.2016г. 16:47:13ч.
Свали този файл (ob.poz.1-energ.pokana 2.pdf)ob.poz.1-energ.pokana 2.pdfДоговор по обособена позиция №1 от покана №2 (енергийно обследване)0 КБ10.03.2016г. 15:01:24ч.
Свали този файл (ob.poz.2-energ.pokana 2.pdf)ob.poz.2-energ.pokana 2.pdfДоговор по обособена позиция №2 от покана №2 (енергийно обследване)0 КБ10.03.2016г. 15:02:15ч.
Свали този файл (ob.poz.3-energ.pokana 2.pdf)ob.poz.3-energ.pokana 2.pdfДоговор по обособена позиция №3 от покана №2 (енергийно обследване)0 КБ10.03.2016г. 15:03:19ч.
Свали този файл (ob.poz.4-energ.pokana 2.pdf)ob.poz.4-energ.pokana 2.pdfДоговор по обособена позиция №4 от покана №2 (енергийно обследване)0 КБ10.03.2016г. 15:04:11ч.
Свали този файл (ob.poz.5-energ.pokana 2.pdf)ob.poz.5-energ.pokana 2.pdfДоговор по обособена позиция №5 от покана №2 (енергийно обследване)0 КБ10.03.2016г. 15:05:05ч.
Свали този файл (ob.poz.7-energ.pokana 2.pdf)ob.poz.7-energ.pokana 2.pdfДоговор по обособена позиция №7 от покана №2 (енергийно обследване)0 КБ10.03.2016г. 15:05:58ч.
Свали този файл (ob.poz.9-energ.pokana 2.pdf)ob.poz.9-energ.pokana 2.pdfДоговор по обособена позиция №9 от покана №2 (енергийно обследване)0 КБ10.03.2016г. 15:07:36ч.
Свали този файл (ob.poz.12-energ.pokana 2.pdf)ob.poz.12-energ.pokana 2.pdfДоговор по обособена позиция №12 от покана №2 (енергийно обследване)0 КБ10.03.2016г. 15:08:18ч.
Свали този файл (ob.poz.2-tehn.-pokana 4.pdf)ob.poz.2-tehn.-pokana 4.pdfДоговор по обособена позиция №2 от покана №4 (технически спецификации)0 КБ11.03.2016г. 09:43:00ч.
Свали този файл (ob.poz.3-tehn.-pokana 4.pdf)ob.poz.3-tehn.-pokana 4.pdfДоговор по обособена позиция №3 от покана №4 (технически спецификации)0 КБ11.03.2016г. 09:43:27ч.
Свали този файл (ob.poz.4-tehn.-pokana 4.pdf)ob.poz.4-tehn.-pokana 4.pdfДоговор по обособена позиция №4 от покана №4 (технически спецификации)0 КБ11.03.2016г. 09:43:56ч.
Свали този файл (ob.poz.5-tehn.-pokana 4.pdf)ob.poz.5-tehn.-pokana 4.pdfДоговор по обособена позиция №5 от покана №4 (технически спецификации)0 КБ11.03.2016г. 09:44:28ч.
Свали този файл (dogovor_pokana 4-energ..pdf)dogovor_pokana 4-energ..pdfДоговор по покана №4 (енергийно обследване)0 КБ17.03.2016г. 15:38:04ч.
Свали този файл (inf._garancii -Ramkovo.doc)inf._garancii -Ramkovo.docИнформация за усвояване на гаранции за изпълнение по Рамково споразумение (технически спецификации)0 КБ21.03.2016г. 16:53:51ч.
Свали този файл (Aneksi.zip)Aneksi.zipАнекси към договори по об. поз. №1 (техн.) по покана №30 КБ25.03.2016г. 10:01:25ч.
Свали този файл (izp.d-or-ob.poz.2-pokana 1.pdf)izp.d-or-ob.poz.2-pokana 1.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №12, по покана №1 (енергийно обследване)0 КБ30.03.2016г. 10:05:39ч.
Свали този файл (izp.d-or-ob.poz.1-pokana 1.pdf)izp.d-or-ob.poz.1-pokana 1.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №12, по покана №1 (технически спецификации)0 КБ30.03.2016г. 10:06:32ч.
Свали този файл (Aneksi ob.poz. 2-pokana 3.pdf)Aneksi ob.poz. 2-pokana 3.pdfАнекси към договори по об. поз. №1 (енерг.) по покана №30 КБ31.03.2016г. 10:27:53ч.
Свали този файл (inf._garancii-izp._12.doc)inf._garancii-izp._12.docГаранции за изпълнение по Покана №1 (техн. и енерг.) по 12 обособена позиция0 КБ01.04.2016г. 13:25:31ч.
Свали този файл (Protokol_pokana 5-tehn..pdf)Protokol_pokana 5-tehn..pdfПротокол от работата на комисията по покана №5 (техн.).0 КБ04.04.2016г. 14:21:50ч.
Свали този файл (Resnenie_pokana 5-tehn..pdf)Resnenie_pokana 5-tehn..pdfРешение за избор на изпълнител по обособена позиция №1 (технически спецификации) от покана №50 КБ04.04.2016г. 14:23:22ч.
Свали този файл (Aneks_ob.poz.1-pokana 4-tehn..pdf)Aneks_ob.poz.1-pokana 4-tehn..pdfАнекс към договор по покана №4 (техн.) об. поз. №10 КБ11.04.2016г. 15:35:27ч.
Свали този файл (Aneks_ob.poz.6-pokana4-tehn..pdf)Aneks_ob.poz.6-pokana4-tehn..pdfАнекс към договор по об. поз. №6 (техн.) по покана №40 КБ11.04.2016г. 15:36:10ч.
Свали този файл (Reshenie -2.pdf)Reshenie -2.pdfРешение за избор на изпълнител по обособена позиция №4 (технически спецификации) от покана №5 0 КБ22.04.2016г. 13:07:06ч.
Свали този файл (inf._garancii-izp._11.doc)inf._garancii-izp._11.docГаранции за изпълнение по Покана №1 (техн. и енерг.) по обособена позиция 110 КБ22.04.2016г. 14:00:50ч.
Свали този файл (Protokol_pokana 5.pdf)Protokol_pokana 5.pdfПротокол по покана №5 за обособена позиция № 20 КБ26.04.2016г. 16:04:21ч.
Свали този файл (Resnenie.pdf)Resnenie.pdfРешение за избор на изпълнител по обособена позиция №2 (енерг.) от покана №5 0 КБ26.04.2016г. 16:05:07ч.
Свали този файл (inf._garancii-energ..doc)inf._garancii-energ..docГаранции за изпълнение по Покана №2 (енергийно обследване) 0 КБ28.04.2016г. 10:20:47ч.
Свали този файл (inf._garancii-tehn. pokana 2.doc)inf._garancii-tehn. pokana 2.docГаранции за изпълнение по Покана №2 (техн. ) 0 КБ28.04.2016г. 10:21:36ч.
Свали този файл (Aneksi-pokana 4 (tehn.).pdf)Aneksi-pokana 4 (tehn.).pdfАнекси към договори по покана №4 (техн.).0 КБ09.05.2016г. 10:25:15ч.
Свали този файл (inf._garancii-tehn. pokana 3.doc)inf._garancii-tehn. pokana 3.docГаранции за изпълнение по Покана №3 (техн. )0 КБ12.05.2016г. 15:30:49ч.
Свали този файл (dogovor_pokana 5-tehn.-ob.poz.2.pdf)dogovor_pokana 5-tehn.-ob.poz.2.pdfДоговор по обособена позиция №2 от покана №5 (технически спецификации)0 КБ13.05.2016г. 15:57:16ч.
Свали този файл (dogovor_pokana 5-tehn.-ob.poz.5.pdf)dogovor_pokana 5-tehn.-ob.poz.5.pdfДоговор по обособена позиция №5 от покана №5 (технически спецификации)0 КБ13.05.2016г. 15:58:06ч.
Свали този файл (pokana 5_ob.poz.3-tehn..pdf)pokana 5_ob.poz.3-tehn..pdfДоговор по обособена позиция №3 от покана №5 (технически спецификации)0 КБ16.05.2016г. 16:54:56ч.
Свали този файл (ob.poz.1_pokana 5 (tehn).pdf)ob.poz.1_pokana 5 (tehn).pdfДоговор по обособена позиция №1 от покана №5 (технически спецификации)0 КБ26.05.2016г. 10:03:50ч.
Свали този файл (Resnenie-2_ob.poz. 3.pdf)Resnenie-2_ob.poz. 3.pdfРешение за избор на изпълнител по обособена позиция №3 (енерг.) от покана №5 0 КБ27.05.2016г. 11:45:38ч.
Свали този файл (Izp. dog._11.pdf)Izp. dog._11.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №11, от Покана №1 (енерг.)0 КБ31.05.2016г. 09:58:44ч.
Свали този файл (ob. poz. 1.pdf)ob. poz. 1.pdfДоговор по обособена позиция №1 от покана №5 (енерг.)0 КБ31.05.2016г. 11:07:05ч.
Свали този файл (ob. poz. 2.pdf)ob. poz. 2.pdfДоговор по обособена позиция №2 от покана №5 (енерг.)0 КБ31.05.2016г. 11:07:39ч.
Свали този файл (ob.poz. 4-en..pdf)ob.poz. 4-en..pdfДоговор по обособена позиция №4 от покана №5 (енерг.)0 КБ31.05.2016г. 11:09:05ч.
Свали този файл (ob. poz. 5-en.pdf)ob. poz. 5-en.pdfДоговор по обособена позиция №5 от покана №5 (енерг.)0 КБ31.05.2016г. 11:10:44ч.
Свали този файл (ob. poz. 4-tehn..pdf)ob. poz. 4-tehn..pdfДоговор по обособена позиция №4 от покана №5 (технически спецификации)0 КБ01.06.2016г. 08:52:24ч.
Свали този файл (Reshenie_prekratiavane-pokana 5.pdf)Reshenie_prekratiavane-pokana 5.pdfРешение за прекратяванепо покана №5 (енерг.) - Младост0 КБ29.06.2016г. 09:23:19ч.
Свали този файл (tehn.pokana2-ob.poz.4.pdf)tehn.pokana2-ob.poz.4.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №4, от Покана №2 (техн.)0 КБ15.07.2016г. 10:38:24ч.
Свали този файл (tehn.pokana2-ob.poz.9.pdf)tehn.pokana2-ob.poz.9.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №9, от Покана №2 (техн.)0 КБ15.07.2016г. 10:40:00ч.
Свали този файл (tehn.pokana2-ob.poz.10.pdf)tehn.pokana2-ob.poz.10.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №10, от Покана №2 (техн.)0 КБ15.07.2016г. 10:40:42ч.
Свали този файл (tehn.pokana2-ob.poz.11.pdf)tehn.pokana2-ob.poz.11.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №9, от Покана №2 (техн.)110 КБ15.07.2016г. 10:41:22ч.
Свали този файл (tehn.pokana3-ob.poz.1.pdf)tehn.pokana3-ob.poz.1.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №1, от Покана №3 (техн.)0 КБ15.07.2016г. 10:42:31ч.
Свали този файл (tehn.pokana3-ob.poz.2.pdf)tehn.pokana3-ob.poz.2.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №2, от Покана №3 (техн.)0 КБ15.07.2016г. 10:43:04ч.
Свали този файл (tehn.pokana3-ob.poz.ob.poz.6.pdf)tehn.pokana3-ob.poz.ob.poz.6.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №6, от Покана №3 (техн.)0 КБ15.07.2016г. 10:43:36ч.
Свали този файл (tehn.pokana3-ob.poz.7.pdf)tehn.pokana3-ob.poz.7.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №7, от Покана №3 (техн.)0 КБ15.07.2016г. 10:44:13ч.
Свали този файл (energ.pokana2-ob.poz.10.pdf)energ.pokana2-ob.poz.10.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №10, от Покана №2 (енерг.)0 КБ15.07.2016г. 10:46:56ч.
Свали този файл (energ.pokana2-ob.poz.11.pdf)energ.pokana2-ob.poz.11.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №11, от Покана №2 (енерг.)0 КБ15.07.2016г. 10:47:35ч.
Свали този файл (pokana 3-tehn.-ob.poz.3.pdf)pokana 3-tehn.-ob.poz.3.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №3, от Покана №3 (техн.)0 КБ18.07.2016г. 14:51:42ч.
Свали този файл (pokana 3-energ.-ob.poz.1.pdf)pokana 3-energ.-ob.poz.1.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №1, от Покана №3 (енерг.)0 КБ18.07.2016г. 14:52:27ч.
Свали този файл (pokana 3-energ. ob.poz.2.pdf)pokana 3-energ. ob.poz.2.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №2, от Покана №3 (енерг.)0 КБ18.07.2016г. 14:52:59ч.
Свали този файл (pokana 3-energ.-ob.poz. 3.pdf)pokana 3-energ.-ob.poz. 3.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №3, от Покана №3 (енерг.)0 КБ18.07.2016г. 14:53:23ч.
Свали този файл (pokana 3-energ. -ob.poz.6.pdf)pokana 3-energ. -ob.poz.6.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №6, от Покана №3 (енерг.)0 КБ18.07.2016г. 14:53:45ч.
Свали този файл (pokana 3-energ. -ob.poz.7.pdf)pokana 3-energ. -ob.poz.7.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №7, от Покана №3 (енерг.)0 КБ18.07.2016г. 14:54:06ч.
Свали този файл (Protokol-5.1.pdf)Protokol-5.1.pdfПротокол от работата на комисията по покана №5.1 (енерг.).0 КБ03.08.2016г. 11:10:56ч.
Свали този файл (Reshenie-5.1.pdf)Reshenie-5.1.pdfРешение за избор на изпълнител по покана 5.10 КБ03.08.2016г. 11:11:33ч.
Свали този файл (pokana 3-tehn.-ob.poz.4.pdf)pokana 3-tehn.-ob.poz.4.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №4, от Покана №3 (техн.)0 КБ04.08.2016г. 14:22:16ч.
Свали този файл (pokana 3-tehn-ob.poz.5.pdf)pokana 3-tehn-ob.poz.5.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №5, от Покана №3 (техн.)0 КБ04.08.2016г. 14:23:38ч.
Свали този файл (pokana 2-e-ob.poz.1.pdf)pokana 2-e-ob.poz.1.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №1, от Покана №2 (енерг.)0 КБ04.08.2016г. 14:26:50ч.
Свали този файл (pokana 2-e-ob.poz.2.pdf)pokana 2-e-ob.poz.2.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №2, от Покана №2 (енерг.)0 КБ04.08.2016г. 14:27:22ч.
Свали този файл (pokana 2-e-ob.poz.3.pdf)pokana 2-e-ob.poz.3.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №3, от Покана №2 (енерг.)0 КБ04.08.2016г. 14:27:50ч.
Свали този файл (pokana 2-e-ob.poz.4.pdf)pokana 2-e-ob.poz.4.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №4, от Покана №2 (енерг.)0 КБ04.08.2016г. 14:28:12ч.
Свали този файл (pokana 2-e-ob.poz.5.pdf)pokana 2-e-ob.poz.5.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №5, от Покана №2 (енерг.)0 КБ04.08.2016г. 14:28:34ч.
Свали този файл (pokana 2-e-ob.poz.7.pdf)pokana 2-e-ob.poz.7.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №7, от Покана №2 (енерг.)0 КБ04.08.2016г. 14:28:55ч.
Свали този файл (pokana 2-e-ob.poz.9.pdf)pokana 2-e-ob.poz.9.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №9, от Покана №2 (енерг.)0 КБ04.08.2016г. 14:29:21ч.
Свали този файл (pokana 2-e-ob.poz.12.pdf)pokana 2-e-ob.poz.12.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №12, от Покана №2 (енерг.)0 КБ04.08.2016г. 14:29:51ч.
Свали този файл (Aneks-ob.poz.1.pdf)Aneks-ob.poz.1.pdfАнекс към договор по об. поз. №1 (техн.) по покана №50 КБ04.08.2016г. 15:32:45ч.
Свали този файл (pokana 3-e-ob.poz.5.pdf)pokana 3-e-ob.poz.5.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №5, от Покана №3 (енерг.)0 КБ05.08.2016г. 14:40:52ч.
Свали този файл (pokana 4-t-ob.poz.1.pdf)pokana 4-t-ob.poz.1.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №1, от Покана №4 (техн.)0 КБ05.08.2016г. 14:41:59ч.
Свали този файл (pokana 4-t-ob.poz.2.pdf)pokana 4-t-ob.poz.2.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №2, от Покана №4 (техн.)0 КБ05.08.2016г. 14:42:34ч.
Свали този файл (pokana 4-t-ob.poz.3.pdf)pokana 4-t-ob.poz.3.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №3, от Покана №4 (техн.)0 КБ05.08.2016г. 14:43:00ч.
Свали този файл (pokana 4-t-ob.poz.4.pdf)pokana 4-t-ob.poz.4.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №4, от Покана №4 (техн.)0 КБ05.08.2016г. 14:43:23ч.
Свали този файл (pokana 4-t-ob.poz.5.pdf)pokana 4-t-ob.poz.5.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №5, от Покана №4 (техн.)0 КБ05.08.2016г. 14:43:45ч.
Свали този файл (pokana 4-t-ob.poz.6.pdf)pokana 4-t-ob.poz.6.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №6, от Покана №4 (техн.)0 КБ05.08.2016г. 14:44:06ч.
Свали този файл (Inf. dogovor-energ. pokana 4.pdf)Inf. dogovor-energ. pokana 4.pdfИнформация за изпълнен договор по Покана №4 (енерг)0 КБ11.08.2016г. 14:22:39ч.
Свали този файл (Dogovor-5.1.pdf)Dogovor-5.1.pdfДоговор по покана 5.1. - енергийно0 КБ22.08.2016г. 09:23:42ч.
Свали този файл (izp.d-ori.pdf)izp.d-ori.pdfИнформация за изпълнени договори по покана №5 0 КБ30.08.2016г. 09:52:02ч.
Свали този файл (2.pdf)2.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №2, от Покана №5 (техн.)0 КБ03.10.2016г. 10:17:10ч.
Свали този файл (3.pdf)3.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №3, от Покана №5 (техн.)0 КБ03.10.2016г. 10:17:28ч.
Свали този файл (4.pdf)4.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №4, от Покана №5 (техн.)0 КБ03.10.2016г. 10:17:48ч.
Свали този файл (5.pdf)5.pdfИнформация за изпълнен договор по обособена позиция №5, от Покана №5 (техн.)0 КБ03.10.2016г. 10:18:06ч.
Свали този файл (CCF10112016_0000.pdf)Споразумение за прекратяване 0 КБ10.11.2016г. 11:27:48ч.