Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000452

Упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на яз. „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение АН Синкевица.pdf)Решение за откриване 1361 КБ08.05.2019г. 15:49:01ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638383333)Връзка в АОП 0 КБ08.05.2019г. 15:49:16ч.
Свали този файл (обявление за възл. поръчка.pdf)обявление за възл. поръчка.pdf 474 КБ02.07.2019г. 11:43:32ч.
Свали този файл (договор за изпълнение.pdf)договор за изпълнение.pdf 3320 КБ02.07.2019г. 11:45:02ч.
Свали този файл (obqvl. za prikl. dog..pdf)obqvl. za prikl. dog..pdfобявление за приключване на договор1301 КБ04.12.2020г. 11:58:00ч.