Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000479

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и доставка на компютърно оборудване по проект BG05M9OP001-2.040-0022 „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане
Обособена позиция №2: Доставка на компютърно оборудване

Срок за получаване на оферти: 30.09.2019 г.; 17:00 ч.

Дата на отваряне: 01.10.2019 г., 10:00 часа.

 

Удължен срок за получаване на оферти до 07.10-2019 г., 17:00 часа

Отваряне на офертите на 08.10.2019 г. в 09:00 часа

 

 

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obiava_Proekt.pdf)Obiava_Proekt.pdfОбява5919 КБ17.09.2019г. 11:33:10ч.
Свали този файл (Dokumantaciia.zip)Dokumantaciia.zipДокументация1845 КБ17.09.2019г. 11:33:47ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092561)v71_pp.phpВръзка в АОП0 КБ17.09.2019г. 11:36:28ч.
Свали този файл (Syobstenie.pdf)Syobstenie.pdfСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти664 КБ30.09.2019г. 17:12:01ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092972)v71_pp.phpВръзка в АОП0 КБ30.09.2019г. 17:12:27ч.
Свали този файл (Protokol_Socl..pdf)Protokol_Socl..pdfПротокол от работата на комисията7999 КБ17.10.2019г. 15:11:21ч.
Свали този файл (Dogovor_ob.poz.1-soc..pdf)Dogovor_ob.poz.1-soc..pdfДоговор по обособена позиция №14933 КБ30.10.2019г. 09:04:27ч.
Свали този файл (Pril.1_soc..pdf)Pril.1_soc..pdfПриложения към договора по об. поз. №18333 КБ30.10.2019г. 09:04:49ч.
Свали този файл (Dogovor_ob.poz.2-soc..pdf)Dogovor_ob.poz.2-soc..pdfДоговор по обособена позиция №24945 КБ30.10.2019г. 09:05:08ч.
Свали този файл (Pril.2_soc..pdf)Pril.2_soc..pdfПриложения към договора по об. поз. №26562 КБ30.10.2019г. 09:05:26ч.