Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000469

Предоставяне на електронни съобщителни услуги по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет
Обособена позиция № 2: Предоставяне на SIM карти и услуги по пренос на данни и достъп до интернет
Обособена позиция № 3: Предоставяне услуга за дистанционен достъп за управление на уличното осветление по селата в община Габрово
При условията на настоящата поръчка ще се възложат само:
- об.п. № 1 с прогнозна стойност до 42500 лв. без ДДС;
- об.п. № 2 с прогнозна стойност до 20000 лв. без ДДС;
Възложителят ще възложи об. п. № 3 по реда, валиден за индивидуалната й стойност /до 7200 лв. без ДДС/, на основание чл 21, ал. 6 от ЗОП. Прогнозната стойност на обособена позиция № 3 попада в обхвата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти: 22.08.2019 г.; 17:00 часа

На осн. чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти е: 27.08.2019 г.; 17:00 часа 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (obyava.pdf)obyava.pdfобява за обществена поръчка8295 КБ12.08.2019г. 16:51:12ч.
Свали този файл (dokumentacia.zip)dokumentacia.zipдокументация795 КБ12.08.2019г. 16:53:57ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091327)v71_pp.phpвръзка АОП0 КБ12.08.2019г. 17:22:05ч.
Свали този файл (Saobstenie ud.pdf)Saobstenie ud.pdfсъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти603 КБ22.08.2019г. 17:13:01ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091708)v71_pp.phpвръзка АОП0 КБ22.08.2019г. 17:18:12ч.
Свали този файл (protokol prof.pdf)protokol prof.pdfпротокол от работата на комисията7761 КБ04.09.2019г. 15:04:04ч.
Свали този файл (591-ИКТ-19 op1.pdf)591-ИКТ-19 op1.pdfдоговор оп144118 КБ19.09.2019г. 12:00:28ч.
Свали този файл (592-ИКТ-19 op2.pdf)592-ИКТ-19 op2.pdfдоговор оп237129 КБ19.09.2019г. 16:27:33ч.