Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000408

„Доставка на програмни продукти за нуждите на Община Габрово по 2 обособени позиции“
Обособена позиция № 1: Доставка и внедряване система за управление на бизнес и административни процеси за нуждите на ОП Благоустрояване в едно със специализиран модул за управление, наблюдение и проследяване върху карта на позицията на подвижни активи (превозни средства)
Обособена позиция № 2: Доставка на софтуер за прием на деца в детски ясли, софтуер за прием детски градини и софтуер за прием първи клас
!!! При условията на настоящата процедура ще се възложи само об.п. №1.
Възложителят ще възложи об. п. № 2 по реда, валиден за индивидуалната й стойност, на основание чл 21, ал. 6 от ЗОП. Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 попада в обхвата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти за обособена позиция № 1: 22.10.2018 г.; 17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (obyava.pdf)obyava.pdfобява0 КБ03.10.2018г. 15:52:10ч.
Свали този файл (software 0310- dokumentacia.zip)software 0310- dokumentacia.zipдокументация0 КБ03.10.2018г. 15:52:47ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081479)v71_pp.phpвръзка АОП0 КБ03.10.2018г. 15:57:48ч.
Свали този файл (saobsht udalj.pdf)saobsht udalj.pdfсъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти0 КБ22.10.2018г. 17:11:26ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9082207)v71_pp.phpвръзка АОП0 КБ22.10.2018г. 17:15:36ч.
Свали този файл (saobsht prom.pdf)saobsht prom.pdfсъобщение за промяна на датата и часа за отваряне на оферти0 КБ29.10.2018г. 16:09:13ч.
Свали този файл (protokol.pdf)protokol.pdfпротокол от работата на комисията0 КБ05.11.2018г. 11:16:21ч.