Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000444

Обособена позиция № 1: „Транспортно обслужване на деца от детските градини, участващи в дейности по проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово”;
Обособена позиция № 2: „Транспортно обслужване на ученици I – IV клас, участващи в „Летни занимания 2019“ през месеците юни и юли 2019 г.”

Срок за получаване на офертите: 18.04.2019 г. до 17:00 часа;

Отваряне на офертите на 19.04.2019 г. от 10:00 часа.

Срок за получаване на офертите след удължаването: 23.04.2019 г. до 17:00 часа;

Отваряне на офертите на 24.04.2019 г. от 13:30 часа.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obiava transport OP 2.pdf)Обява 9173 КБ08.04.2019г. 09:11:51ч.
Свали този файл (Documentacia-transport 2.zip)Документация 419 КБ08.04.2019г. 09:12:54ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087254#)Връзка към АОП  0 КБ08.04.2019г. 09:25:52ч.
Свали този файл (Raziasnenia transport.pdf)Отговор на постъпило запитване 761 КБ11.04.2019г. 12:13:16ч.
Свали този файл (Съобщение удължаване транспорт ОП 2.pdf)Съобщение удължаване на срока  558 КБ18.04.2019г. 17:11:59ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087623)Връзка към АОП 0 КБ18.04.2019г. 17:18:05ч.
Свали този файл (Протокол транспорт.pdf)Протокол 3378 КБ09.05.2019г. 08:29:26ч.
Свали този файл (Dogovor transport OP 1.pdf)Договор за обособена позиция № 1 15465 КБ20.05.2019г. 11:21:43ч.
Свали този файл (Dogovor transport OP 2.pdf)Договор за обособена позиция № 2 11432 КБ20.05.2019г. 11:22:30ч.