Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000501

„Доставка на природен газ за обект: „Административна сграда на ул.“Юрий Венелин № 7”, гр. Габрово".

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (reshenie.pdf)reshenie.pdfрешение за откриване272 КБ23.12.2019г. 13:42:03ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333737303637)pageвръзка в АОП0 КБ23.12.2019г. 13:42:30ч.
Свали този файл (obqvl. za vuzl. poruchka.pdf)obqvl. za vuzl. poruchka.pdfобявление за възложена поръчка417 КБ05.02.2020г. 10:19:09ч.
Свали този файл (dogovor.pdf)dogovor.pdfдоговор за изпълнение2398 КБ05.02.2020г. 10:20:36ч.
Свали този файл (Обявл за приклю договор Юрий Венелин.pdf)Обявление за приключен договор  3346 КБ31.05.2021г. 13:11:07ч.