Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000459

Доставка на фабрично нова сметосъбираща техника за нуждите на ОП Благоустрояване, гр. Габрово по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на специализирано сметосъбиращо транспортно средство за събиране и транспортиране на битови отпадъци за съдове с обем от 80 до 1 100л.
Обособена позиция № 2: Доставка на специализирано сметосъбиращо транспортно средство за събиране и транспортиране на съдове с обем над 3куб.м.Срок за получаване на оферти: 16.07.2019 г.; 17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (BKS-mashini_Sait.zip)BKS-mashini_Sait.zipДокументация709 КБ12.06.2019г. 10:09:41ч.
Свали този файл (Reshenie_BKS-mashini.pdf)Reshenie_BKS-mashini.pdfРешение за откриване на обществена поръчка4531 КБ12.06.2019г. 10:26:41ч.
Свали този файл (Obv._BKS-mashini.pdf)Obv._BKS-mashini.pdfОбявление за откриване на процедурата8302 КБ12.06.2019г. 10:27:17ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639383434)pageВръзка в АОП0 КБ12.06.2019г. 10:27:55ч.
Свали този файл (Razyasnenie.pdf)Razyasnenie.pdfОтговор на постъпило запитване1469 КБ03.07.2019г. 08:46:13ч.
Свали този файл (Protokol.pdf)Protokol.pdfПротокол от работата на комисията8292 КБ03.09.2019г. 10:04:21ч.
Свали този файл (Doklad.pdf)Doklad.pdfДоклад8210 КБ03.09.2019г. 10:04:42ч.
Свали този файл (Reshenie.pdf)Reshenie.pdfРешение за избор на изпълнители2554 КБ03.09.2019г. 10:05:04ч.