Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000481

„Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет“

Срок за получаване на оферти: 01.10.2019 г. до 17:00 часа;

Отваряне на офертите на 02.10.2019 г. в 11:00 часа.

т. 1 Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.
т.2 Като в съответствие с чл. 12, ал. 7 от ЗОП оферти могат да подават и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по т. 1, които да изпълняват изискванията на чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (обява канцеларски материали ЗП.pdf)Обява ЗП 6338 КБ17.09.2019г. 14:26:05ч.
Свали този файл (Канцеларски материали ЗП pk.zip)Документация ЗП 360 КБ17.09.2019г. 14:26:53ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092578)Връзка към АОП 0 КБ17.09.2019г. 14:32:59ч.
Свали този файл (Протокол канцеларски материали ЗП.pdf)Протокол 5426 КБ07.10.2019г. 13:43:12ч.
Свали този файл (Договор канцеларски материали ЗП.pdf)Договор 14148 КБ25.10.2019г. 10:14:03ч.