Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000447

„Благоустрояване на дворните площи на ЦДГ „Явор“, УПИ ХVІІ от кв. 100 по плана на гр. Габрово- I етап“

Срок за получаване на оферти: 07.05.2019 г.; 17:00 ч.

!!! Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците, свързани с настоящата поръчка, са в писмен вид и на български език.

Със съобщение № ИЕ-01-03-28/07.05.2019 г., на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, първоначалният срок за получаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 10.05.2019 г.

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (obyava.pdf)obyava.pdfобява7413 КБ12.04.2019г. 13:56:48ч.
Свали този файл (DG YAVOR - dokumentacia.zip)DG YAVOR - dokumentacia.zipдокументация38241 КБ12.04.2019г. 13:57:28ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087443)v71_pp.phpвръзка АОП0 КБ12.04.2019г. 14:11:33ч.
Свали този файл (saobsht ud.pdf)saobsht ud.pdfсъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти468 КБ07.05.2019г. 17:35:10ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088061)v71_pp.phpвръзка АОП0 КБ07.05.2019г. 17:43:21ч.
Свали този файл (protokol pr.pdf)protokol pr.pdfпротокол4724 КБ07.06.2019г. 15:55:30ч.
Свали този файл (dogovor prof.pdf)dogovor prof.pdfдоговор за изпълнение15221 КБ20.06.2019г. 17:28:55ч.