Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000440

“Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на 8 броя 12 (+/- 1) метрови CNG автобуси“, в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Срок за получаване на оферти: 09.04.2019 г.; 17:00 часа

Срок за получаване на оферти съгласно Решение № 27/15.03.2019 г. е до 24.04.2019 г.; 17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение автобуси.pdf)Решение за откриване 627 КБ04.03.2019г. 16:22:54ч.
Свали този файл (Обявление автобуси.pdf)Обявление за поръчка 1052 КБ04.03.2019г. 16:23:07ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637313236)Връзка в АОП 0 КБ04.03.2019г. 16:23:30ч.
Свали този файл (BUS-Gabrovo-6.zip)Документация 928 КБ05.03.2019г. 10:14:20ч.
Свали този файл (Становище АОП.pdf)Становище на АОПСтановище по чл. 232 от ЗОП - първи етап 872 КБ05.03.2019г. 10:18:11ч.
Свали този файл (Становище АОП 2 - za saita.pdf)Становище на АОПСтановище по чл. 232 от ЗОП - втори етап 749 КБ14.03.2019г. 13:40:33ч.
Свали този файл (Решение за промяна.pdf)Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 27 490 КБ18.03.2019г. 11:39:17ч.
Свали този файл (BUS-Gabrovo-6 -promenena.zip)Документация след промяната 930 КБ19.03.2019г. 10:35:23ч.
Свали този файл (Отговор № 1.pdf)Отговор на постъпило запитване № 1 142 КБ25.03.2019г. 10:03:34ч.
Свали този файл (Отговор № 2.pdf)Отговор на постъпило запитване № 2 266 КБ26.03.2019г. 09:12:08ч.
Свали този файл (Отговор № 3.pdf)Отговор на постъпило запитване № 3 273 КБ03.04.2019г. 16:58:28ч.
Свали този файл (Отговор № 4.pdf)Отговор на постъпило запитване № 4 211 КБ11.04.2019г. 15:36:16ч.
Свали този файл (Протокол № 1 - za saita.pdf)Протокол № 1 3077 КБ10.05.2019г. 10:53:36ч.