Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000394

„Доставка на употребявани МПС-тва по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на употребяван двуосен камион /самосвал/ с прикачен инвентар за нуждите на ОП „Благоустрояване” и Обособена позиция № 2 “Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Гробищни паркове”


Срок за подаване на оферти - до 18.09.2018г. , 17.00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (resh.bkc.gp.pdf)Решение за откриване 606 КБ13.08.2018г. 10:29:58ч.
Свали този файл (obqvl.bkc.gp.pdf)Обявление за поръчка 982 КБ13.08.2018г. 10:30:16ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630323531)Връзка в АОП 0 КБ13.08.2018г. 10:30:40ч.
Свали този файл (Доставка БКС+ГП.zip)Документация 571 КБ14.08.2018г. 10:26:33ч.
Свали този файл (Reshenie_prom. MPS-Grobista.pdf)Reshenie_prom. MPS-Grobista.pdfРешение за удължаване на обявените срокове по обособена позиция №2.2657 КБ25.09.2018г. 10:28:49ч.
Свали този файл (Reshenie-prekr.ob.poz.2.pdf)Reshenie-prekr.ob.poz.2.pdfРешение за прекратяване на процедурата по об. позиция №2906 КБ28.09.2018г. 10:55:32ч.
Свали този файл (Pismo_Ceni.pdf)Pismo_Ceni.pdfУведомление за отваряне на Плик "Ценови параметри"521 КБ28.09.2018г. 12:01:26ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол №1 от работата на комисията4951 КБ11.10.2018г. 14:34:23ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол №2 от работата на комисията2581 КБ11.10.2018г. 14:34:44ч.
Свали този файл (Doklad.pdf)Doklad.pdfДоклад3813 КБ11.10.2018г. 14:35:16ч.
Свали този файл (Reshenie.pdf)Reshenie.pdfРешение за избор на изпълнител1417 КБ11.10.2018г. 14:35:38ч.
Свали този файл (Obv.nevyzl.-ob.poz.2-grobista.pdf)Obv.nevyzl.-ob.poz.2-grobista.pdfобявление за невъзложена поръчка 6601 КБ12.10.2018г. 11:17:10ч.
Свали този файл (Dogovor.doc1 - za saita.pdf)Договор 29555 КБ19.11.2018г. 10:43:10ч.
Свали този файл (Obv.skl.d-or_Samosval.pdf)Обявление за възложена поръчкаЗа обособена позиция № 15900 КБ19.11.2018г. 10:43:56ч.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор 0038-2018-0032.pdf)Обявление за приключен договорЗа обособена позиция № 12461 КБ20.12.2018г. 10:41:52ч.