Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000148

„Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“ за подобекти:
• Подобект 1: „Рехабилитация на тротоарни настилки, зелени площи, улично осветление, парапети на моста по продължението на участъците от главната улична мрежа в обхвата на проекта“
• Подобект 2: „Кръгово кръстовище“
• Подобект 3: „Вътрешноквартални пространства на кв. 186“

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (Връзка към АОП)Връзка към АОПРешение за откриване на процедурата0 КБ21.03.2016г. 14:49:21ч.
Свали този файл (Doklad - AN Shivara.pdf)Доклад от работата на комисията 2291 КБ22.04.2016г. 13:14:06ч.
Свали този файл (Reshenie - AN Shivara.pdf)Решение за избор на изпълнител 1156 КБ22.04.2016г. 13:14:21ч.
Свали този файл (Dogovor_Lono Proekt.pdf)Договор 8716 КБ22.08.2016г. 09:22:43ч.