Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000433

„Упражняване на строителен надзор за обект „Преустройство на сграда за социални дейности (част от корпус А и корпус В) за обособяване на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (ЦГВХНС) и на Център за грижа за лица с различна форма на деменция (ЦГЛФД)), в УПИ I-173 от кв. 15 по плана на гр. Габрово - Борово-Велчевци“.


Срок за получаване на офертите: 11.03.2019 г., 17:00 ч.

Отваряне на офертите: 12.03.2019 г., 10:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obiava_SN.pdf)Obiava_SN.pdfОбява8487 КБ26.02.2019г. 09:37:27ч.
Свали този файл (SN_M.Stoeva.zip)SN_M.Stoeva.zipДокументация917 КБ26.02.2019г. 09:37:48ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086053)v71_pp.phpВръзка в АОП0 КБ26.02.2019г. 09:42:59ч.
Свали този файл (Syobst.udl._SN-MS.pdf)Syobst.udl._SN-MS.pdfСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти556 КБ11.03.2019г. 17:15:31ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086606)v71_pp.phpВръзка в АОП0 КБ11.03.2019г. 17:16:19ч.
Свали този файл (Protokol_SN.pdf)Protokol_SN.pdfПротокол2782 КБ20.03.2019г. 16:40:57ч.