Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000428

Доставка на материали по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” и по проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ по четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Канцеларски материали и консумативи“ по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства
Обособена позиция № 2: „Канцеларски материали и консумативи по чл. 12 от ЗОП“ по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства
Обособена позиция № 3: „Образователни игри и терапевтични материали“ по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства
Обособена позиция № 4: „Канцеларски и дидактически материали“ по проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“

Срок за получаване на офертите: 18.02.2019 г., 17:00 ч.

Отваряне на офертите: 19.02.2019 г., 10:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обява канцеларски материали по 4 об позиции.pdf)Обява 7789 КБ07.02.2019г. 13:51:20ч.
Свали този файл (Документация канцеларски.zip)Документация 1355 КБ07.02.2019г. 14:05:42ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085461)Връзка към АОП  0 КБ07.02.2019г. 14:15:28ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Протокол 1 10542 КБ07.03.2019г. 13:37:58ч.
Свали този файл (Протокол 2 канцеларски.pdf)Протокол 2 10364 КБ21.03.2019г. 13:35:50ч.
Свали този файл (Suobshtenie Protokol 2.pdf)Съобщение 3398 КБ28.03.2019г. 08:52:22ч.
Свали този файл (Договор за обособена позиция № 2.pdf)Договор за обособена позиция № 2 13033 КБ01.04.2019г. 14:13:34ч.
Свали този файл (договор за ОБП 3.pdf)Договор за обособена позиция № 3 16050 КБ05.04.2019г. 16:37:20ч.
Свали този файл (Договор за ОП 4.pdf)Договор за обособена позиция № 4 16299 КБ05.04.2019г. 16:38:53ч.