Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000374

"Доставка на вода и предоставяне на ВиК услуги на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет"

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (reshenie.pdf)reshenie.pdfрешение за откриване на процедура0 КБ08.06.2018г. 15:11:08ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333537393932)pageвръзка към РОП0 КБ08.06.2018г. 15:11:39ч.
Свали този файл (obyavl vazl.pdf)obyavl vazl.pdfобявление за възлагане0 КБ26.06.2018г. 10:31:06ч.
Свали този файл (Dogovor voda2018.pdf)Dogovor voda2018.pdfдоговор за изпълнение0 КБ26.06.2018г. 10:46:22ч.
Свали този файл (obyavl prikl.pdf)obyavl prikl.pdfобявление заприключване на договор5893 КБ01.08.2019г. 10:59:54ч.