Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000299

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 17/07/2017 г. Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 18/07/2017 г., 11:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (застр - 222222.zip)застр - 222222.zipдокументация0 КБ07.07.2017г. 11:52:56ч.
Свали този файл (обява.pdf)обява.pdfобява0 КБ07.07.2017г. 11:59:08ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066049)v71_pp.phpвръзка към РАОП0 КБ07.07.2017г. 12:00:52ч.
Свали този файл (удължаване на срок.pdf)удължаване на срок.pdfудължаване на срок за подаване на оферти0 КБ17.07.2017г. 17:05:56ч.
Свали този файл (протокол.pdf)протокол.pdfпротокол0 КБ24.07.2017г. 12:09:50ч.
Свали този файл (договор.pdf)договор.pdfдоговор 0 КБ02.08.2017г. 08:54:23ч.