Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000310

Пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП
„Доставка на сол за посипване на пътища /против заледяване/ за нуждите на ОП "Благоустрояване" Габрово по две обособени позиции"
- обособена позиция № 1 - сол за посипване на пътища - каменна;
- обособена позиция № 2 - сол за посипване на пътища - морска кристална.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (reshenie.pdf)reshenie.pdfрешение за откриване на процедура0 КБ14.09.2017г. 17:00:32ч.
Свали този файл (TECHN. SPECIF_solBKS.doc)TECHN. SPECIF_solBKS.docтехнически спецификации0 КБ14.09.2017г. 17:02:33ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439373630)pageвръзка към РОП0 КБ14.09.2017г. 17:13:13ч.
Свали този файл (obyavl. vazl..pdf)obyavl. vazl..pdfобявление за възложена поръчка0 КБ05.10.2017г. 18:14:21ч.
Свали този файл (Dogovor op1.pdf)Dogovor op1.pdfдоговор обособена позиция № 10 КБ05.10.2017г. 18:14:54ч.
Свали този файл (Dogovor op2.pdf)Dogovor op2.pdfдоговор обособена позиция № 20 КБ05.10.2017г. 18:15:23ч.
Свали този файл (Anex OP2.pdf)Anex OP2.pdfанекс ОП20 КБ03.05.2018г. 10:07:27ч.
Свали този файл (obyavl prikl op1.pdf)obyavl prikl op1.pdfобявление за приключил договор ОП10 КБ16.05.2018г. 11:25:03ч.
Свали този файл (obyavl prikl op2.pdf)obyavl prikl op2.pdfобявление за приключил договор ОП20 КБ16.05.2018г. 11:25:22ч.