Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000175

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект на Община Габрово „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ по ОПРР 2014-2020“.

 

Получаване на документация - до 11.05.2016 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 11.05.2016 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10.00 лв. с вкл. ДДС

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (Връзка към АОП)Връзка към АОП 0 КБ13.04.2016г. 12:53:07ч.
Свали този файл (Публичност.zip)ДокументацияДокументация за участие в обществената поръчка8007 КБ13.04.2016г. 12:55:06ч.
Свали този файл (Uvedomlenie.pdf)Уведомление за отваряне на ценови оферти 286 КБ01.07.2016г. 16:08:59ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Протокол № 1 от работата на комисията 24666 КБ15.07.2016г. 14:50:58ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Протокол № 2 от работата на комисията 3083 КБ15.07.2016г. 14:51:15ч.
Свали този файл (Reshenie.pdf)Решение за избор на изпълнител 1632 КБ15.07.2016г. 14:51:31ч.
Свали този файл (inf._garancii 1.doc)ИнформацияИнформация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие31 КБ15.08.2016г. 15:54:00ч.
Свали този файл (Dogovor_Lambadzhiev.pdf)Договор 67694 КБ22.08.2016г. 10:13:29ч.
Свали този файл (inf._garancii 2.doc)ИнформацияИнформация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие29 КБ31.08.2016г. 15:35:17ч.