Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000504

„Транспортни услуги за нуждите на Община Габрово през 2020 година по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Транспортни услуги за летни училища, младежки инициативи и ученически игри“
Обособена позиция № 2: „Транспортни услуги за други културни и спортни събития““

Възложителят ще възложи обособена позиция № 2 по реда, валиден за индивидуалната и стойност, на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 попада в обхвата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

 

Срок за подаване на офертите: 13.02.2020 г. до 17:00 часа

Отваряне на офертите на 14.02.2020 г. в 10:00 часа

Удължен срок за подаване на офертите: 19.02.2020 г. до 17:00 часа

Отваряне на офертите на 20.02.2020 г. в 10:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обява транспортно обслужване ОСД.pdf)Обява 12032 КБ03.02.2020г. 10:30:25ч.
Свали този файл (Транспортно обслужване ОСД 2020.zip)Документация 663 КБ03.02.2020г. 10:37:32ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096132)Връзка към АОП 0 КБ03.02.2020г. 10:42:24ч.
Свали този файл (Съобщение за удължаване на срока транспорт ОП 1 13-02-2020.pdf)Съобщение удължаване на срока  934 КБ13.02.2020г. 17:28:32ч.
Свали този файл (Протокол транспорт ОП 1.pdf)Протокол 3365 КБ26.02.2020г. 08:47:34ч.
Свали този файл (Договор транспорт ОП 1 .pdf)Договор за обособена позиция № 1 16343 КБ19.03.2020г. 10:06:46ч.